Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nye restriktioner i syv nordjyske kommuner

11/11/2020

BaptistKirkens formand Per Beck udtaler: ”Ledelsen drøftede på sit møde den 7. november de nye restriktioner, der er indført i syv nordjyske kommuner.
Kirkeministeriet har meddelt, at der ikke ændres på bestemmelserne vedrørende gudstjenester og kirkelige anledninger (bortset fra at udendørs arrangementer – ikke begravelser – er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10).
Vi opfordrer menighederne i de syv kommuner til nøje at overveje, hvilke aktiviteter der gennemføres, og i videst muligt omfang medvirke til, at intentionerne i de indførte restriktioner respekteres.
De syv kommuner er beliggende i Aalborg stift og Viborg stift, og de to biskopper har sendt et brev til de folkekirkelige menigheder. Vi videregiver hermed link til brevet, da vi også som frikirker kan søge inspiration der.
Alle vores menigheder, og særligt menighederne i de syv kommuner, er ramt af Corona-restriktionerne. Det er ledelsens bøn og håb, at vi må finde veje til at Kristus forkyndes i en verden, hvor behovet for Hans kærlighed og nåde måske ikke har været større siden krigen. Må Guds velsignelse følge os alle.