Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 6. juni 2018

Om ny løntabel, månedens indsamling og ledelsesvalg

Kære menigheder

Ny løntabel

Da de nye overenskomster på det offentlige område nu er endelig godkendt, er lønsatserne pr. 1. april 2018 blevet offentliggjort. Der er derfor udarbejdet en ny løntabel, som er vedhæftet denne forsendelse. Bemærk, at satserne er gældende fra 1. april, og de ansatte derfor skal reguleres for den mellemliggende periode. Næste lønregulering forventes den 1. oktober 2018. Løntabellen er også sendt direkte til menighedskassererne.

Månedens indsamling

Sommertid er ferietid – men ikke for alle! Mange steder i verdens er der mennesker, som lider nød på grund af krig, konflikter, fattigdom eller klimaforhold. Alle menigheder opfordres derfor til at indsamle en eller flere kollekter i løbet af sommeren til fordel for verdens nødlidende.
Det kunne fx være de syriske flygtninge, som opholder sig i Tyrkiet, og som den tyrkiske baptistkirke med bare fire medlemsmenigheder gør en stor indsats for at hjælpe – læs om dem på www.turkishbaptist.com.
Eller det kunne være de mennesker i Burundi, som lider under konsekvenserne af oversvømmelse. Der er allerede sendt penge af sted til af afhjælpe den meste akutte nød (tæpper, mad, presenninger), men der er også brug for hjælp til genetablering af huse og marker.
Send gerne kollekter via BaptistKirken på konto 3201 3201182417. Private kan også støtte via MobilePay 2299 6483 eller ved overførsel til konto 3201 10042879. Mærk betalingerne ”Syrien” eller ”oversvømmelse” – eller ”nødhjælp”, hvis vi skal bruge midlerne hvor behovet er størst.

Forslag til kandidater til ledelsen

Som vi har skrevet tidligere, er det nu på fredag, at forslag skal være fremsendt til BaptistKirkens Sekretariat på info@baptistkirken.dk:
”På LK1 i juli 2018 skal vi foretage valg til BaptistKirkens ledelse. Formanden og to medlemmer af ledelsen er på valg hver år.
For at blive opstillet til valg skal kandidaten foreslås af (mindst) en menighed – hvilket gælder såvel nuværende som nye medlemmer af ledelsen – og der skal være tilsagn fra den pågældende om at ville lade sig opstille. Da foreslåede kandidater skal udsendes til menighederne senest en måned før Landskonferencen, bedes forslag være fremsendt senest 8. juni 2018.
På valg som formand er Per Beck, der er villig til genvalg. På valg til ledelsen for en to-årig periode er Vibeke Dalsgaard, der er villig til genvalg og Merete Gjerløv, der ikke ønsker genvalg.
Medlemmer af ledelsen, der ikke er på valg, er Lotte Holm Boeriis og Torben Andersen.”

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen


Downloads

Downloads