Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Arbejdet med baptistisk identitet

21/09/2022

Igennem det sidste år har vi på regionale møder og på temadagen i Odense arbejdet med baptistisk identitet. På baggrund af det arbejde kommer vi fra Teologisk Forum og BaptistKirkens ledelse med følgende otte teser om dansk baptistisk identitet.
På landskonference 2 den 5. november 2022 vil vi debattere indholdet af teserne på tværs af hele BaptistKirken.
Inden da vil vi bede alle menigheder om at reflektere over teserne lokalt på et menighedsmøde, en temaaften eller som en del af kirkekaffen.

Overvej følgende: Er disse otte teser rammende for, hvad vi som baptister tror og tænker i 2022?

  1. Vi er et fællesskab af menigheder, der sammen med alle kristne bekender troen på Gud som Far, Søn og Helligånd, der skaber, frelser, giver liv og vejleder. Vi tror, at Gud endegyldigt har åbenbaret sig i Jesus Kristus og igennem Helligånden fortsat åbenbarer sig.
  2. Bibelen er vores rettesnor for tro, liv og lære. Vi læser og tolker de bibelske skrifter i lyset af Jesus Kristus i bøn om, at det må ske under Helligåndens vejledning. Vi læser Bibelen individuelt og i fællesskab med ønske om at gøre dens budskab relevant i dag.
  3. Evangeliet er de gode nyheder om, at Guds rige er kommet nær, og at Jesus er vores frelser. Gud viser sin kærlighed til alle i Jesus’ liv, død og opstandelse.
  4. Menigheden er en lokal forsamling af mennesker, der som følge af evangeliets forkyndelse bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. I nadverens fællesskab, hvor vi sammen fejrer Jesu død og opstandelse, bliver vi et med Kristus og hinanden.
  5. Dåben finder sted på baggrund af omvendelse, personlig tro og bekendelse af Jesus Kristus som Herre og Frelser. I dåben indvies vi derfor til et liv i efterfølgelse af Jesus.
  6. Kirken tager del i Guds omsorg for verden. Det sker på flere måder, fx gennem forkyndelse, gudstjenestefejring og fælles liv samt diakoni og mission.
  7. Troen på evangeliet og tillid til Jesus myndiggør os og sætter os fri til at leve, tro og tænke frit. Fordi vi er ét i Kristus, har vi lige ret til at tro og handle i overensstemmelse med samvittigheden. Derfor forventer og respekterer vi indbyrdes forskelle.
  8. Som en del af Guds kirke er vi ét med alle kristne. Vi opfordrer derfor til samarbejde og respekt for hinandens forskelligheder.