Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Kirkernes Integrationstjeneste i smult vande

15/05/2019

Mandag var der repræsentantskabsmøde i Kirkernes Integrationstjeneste, KIT.
”Generelt er der ikke de store ændringer i dagligdagen – alt går sin vante gang, og alligevel ændres arbejdsbetingelserne konstant for KIT”, fortæller Jan Johannsen, som er BaptistKirkens repræsentant i KITs bestyrelse.
Han fortsætter: ”På grund af “Britta-sagen” er der så godt som sket et stop for udbetaling af satspuljemidler og kontrollerne med regnskaber m.m. er væsentligt forøget. Det giver begrænsninger og ekstra arbejde.
Grundet det næsten momentane stop i flygtningestrømmen kan KITs indsats nu rettes mod mange andre udlændinge i det danske samfund, men også projekter i udviklingslande. Et eksempel er projekt Diaspora, hvor herboende uddannede udlændinge hjemsendes med projekter og midler til at genopbygge deres hjemlande.”
Der er en bred repræsentation i bestyrelsen fra BaptistKirken, Missionsforbundet, Mosaik, Apostolsk Kirke samt den Katolske kirke. Dansk Oase, Metodisterne og Frelsens Hær er stadig med som bagland for KIT.
Regnskabsmæssigt er der oparbejdet et lille underskud i 2018, bl.a. grundet problemer med projekt sommerlejrdeltagelse, som alligevel ikke har kunnet opnå støtte, samt barselsgodtgørelse til en medarbejder på orlov.