Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Stort projekt til Dutabarane

Stort projekt til Dutabarane

30/08/2017

Kirkenetværket Dutabarane i Burundi skal i de kommende fire år være med til at gennemføre et stort projekt, som har til formål at forbedre sundhedstilstanden for børn under fem år i mere end 185.000 husholdninger i tre provinser i Burundi. Det skal ske ved, at der uddannes 1.440 sundhedsarbejdere, som lokalt skal sørge for at forebygge især diarré, malaria, lungebetændelse og underernæring, som er de fire alvorligste sygdomme blandt mindre børn. Sundhedsarbejderne skal undervise i hygiejne, landbrug og VSLA (låne-sparegrupper), så det er metoder, Dutabarane allerede har erfaring med, og har fået gode resultater ud af.
“Projektets indhold er fint i tråd med de kompetencer, Dutabarane har oparbejdet gennem deres 10-årige virke og supplerer deres øvrige arbejde og projekter”, fortæller Morten Kofoed fra det afrikanske, og tilføjer: “Det er et særdeles vigtigt projekt, der her er bevilliget, og glædeligt, at BaptistKirken får lov at være en del af det”.
Projektets samlede budget er på ikke mindre end 11,5 mio. kr., hvoraf Dutabaranes andel udgør 2,4 mio. kr. Den store bevilling fra en belgisk donor forudsætter en vis egenbetaling. BaptistKirkens ledelse har derfor godkendt IM-udvalgets indstilling om, at BaptistKirken bidrager til Dutabaranes del af projektet med i alt 446.000 kr. over de fire år, projektet løber.