Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Trossamfundsloven – Nyt fra Kirkeministeriet

05/09/2018

Tirsdag 4. september var Evan Klarholt (BaptistKirkens revisor), Bent Hylleberg (BaptistKirken og Danske kirkers Råd (DKR)), Tonny Jacobsen (Pinsekirken og DKR) og Per Beck (BaptistKirkens formand) til møde i Kirkeministeriet angående implementeringen af Trossamfundsloven.
”Bekendtgørelsen til loven forventes sendt i høring i løbet af nogle ’få’ uger, så først når vi ser bekendtgørelsen er de sidste søm slået i”, siger Per Beck og fortsætter: ”Efter mødet tør jeg imidlertid godt give nogle oplysninger:

  • BaptistKirken og dennes menigheder er anerkendt ved Kgl. Resolution i 1952 og denne anerkendelse videreføres i trossamfundslovens forstand, så BaptistKirken og dennes menigheder er anerkendte, og skal angives i trossamfundsregisteret.
  • Menighederne og BaptistKirken skal hvert år indsende regnskaber til trossamfundsregisteret udformet efter årsregnskabsloven. Dette skal ske ved at uploade en pdf-udgave af regnskabet.
  • Det forventes ikke, at der stilles andre krav til revision af menighedernes regnskaber end i dag, hvilket betyder, at menighederne forsat kan vælge ikke faguddannede revisorer til at varetage denne opgave.
  • Som nævnt er menigheder, der er medlemmer af et anerkendt trossamfund, automatisk anerkendte. Det betyder, at antalskrav for menighederne bortfalder. Det har igen den betydning, at bekendtgørelsen om modtagelse af gaver efter ligningslovens §8A og §12 ikke længere vil indeholde krav til størrelse til menigheder i anerkendte trossamfund. Menigheder med under 50 medlemmer skulle derfor igen kunne opnå skattefradrag.

Det nye for vores menigheder er en ændring af kravet til regnskabets udformning. Revisor Evan Klarholt, der orienterede om nye regnskabsregler ved Landskonferencen, vil nu tilrette vejledningen, som efterfølgende sendes til menighederne og kassererne.
Regnskabet for 2018 skal udformes efter de nye retningslinjer, og Kirkeministeriet oplyste, at kravet til indsendelse af regnskab vil være, at regnskabet for 2018 skal indsendes i løbet af 2019.
Alt i alt var det et meget positivt møde”, slutter Per Beck.