Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Frikirkeligt samarbejde om udrustning af teologistuderende

05/09/2018

Med Henrik Holmgaard, Bethelkirken, som initiativtager og primus motor, arbejdes der videre med opbygningen af et netværk for teologistuderende med frikirkelig baggrund. Den store vision er et fælleskirkeligt samarbejde henimod etablering af et Dansk studiecenter for frikirketeologi. BaptistKirkens ledelse bakker op om dette arbejde og håber, at visionen kan gennemføres. Flere frikirker har vist interesse, og der arbejdes i disse uger på at få flest mulige med i opstartsfasen. Hensigten er at få økonomisk og strategisk opbakning til igangsættelse af en proces, som på sigt kan føre til oprettelsen studiecenteret. Visionen har fire hovedområder: Menighedspraktik, Netværk for studerende, Netværk for ”Frikirke Scholars” og Netværk og samarbejde med teologiske uddannelser i Danmark og Skandinavien.
BaptistKirkens ledelse er indstillet på økonomisk støtte under forudsætning af, at andre frikirker er med på lige vilkår.