Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Erklæring i 13 punkter

Erklæring i 13 punkter fra European Baptist Federation (EBF)

Fælles gudstjeneste ifm. årsmøde i European Baptist Federation i L’viv, Ukraine 2018

 1. Vi er en del af hele den verdensomspændende kristne kirke og bekender troen på den ene Gud som Fader, Søn og Helligånd.
 2. Vi fastholder nødvendigheden af personlig tro på Jesus Kristus og efterfølgelse af ham.
 3. Vor endegyldige autoritet i tro og liv er Jesus Kristus, som han er åbenbaret i Bibelen, og som han ved Helligånden er til stede i sit folk.
 4. Vi anerkender Det gamle og Det nye Testamentes skrifter som den vigtigste autoritet, når det gælder kendskab til Guds åbenbaring i Jesus Kristus.
 5. Ved menigheden forstår vi et fællesskab af troende, som fejrer nadver sammen.
 6. Vi praktiserer kun troendes dåb til Kristi legeme.
 7. Vi fastholder, at hver enkelt lokal menighed må have ansvar for og frihed til at finde ud af, hvad Kristus vil med dens liv og arbejde.
 8. Vi lægger vægt på det almindelige præstedømme, som betyder at ethvert menighedsmedlem er kaldet til tjeneste; nogle menighedsmedlemmer kaldes til at udøve lederskab på det åndelige område, en opgave, der altid opfattes som en tjeneste.
 9. Vi tror, at den fælles overgivelse, som udtrykkes i dåb og ved medlemskab af den lokale menighed, også må føre til et bredere partnerskab mellem menighederne overalt, hvor det er muligt.
 10. Vi tror, at enhver kristen er kaldet til at vidne om Jesu Kristi herredømme, og at kirken som en del af Guds Rige må tage del i alt, hvad Gud gør i verden.
 11. Vi fastslår nødvendigheden af at bevare samvittighedsfriheden, og derfor accepterer vi indbyrdes forskelle.
 12. Vi går ind for adskillelse af kirke og stat, begrundet i tanken om Kristi eneherredømme og ønsket om religionsfrihed.
 13. Som kristne lever vi i håbet om Kristi endelige komme i herlighed og hele skaberværkets forvandling.

(Udarbejdet af EBF 1992-1994 til hjælp for de lokale menigheder)