Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 18. april 2018

Om ny fælleserklæring og nyt legat

En kirke på vej – Fremtidens fællesskab

Ved landskonference 1 i juli 2019 skal der vedtages en ny ”fælleserklæring”.
Fælleserklæringen, der er BaptistKirkens arbejdsgrundlag, skal revideres mindst hvert 5. år – hvilket er i 2019 – efter drøftelse i og med menighederne.
Arbejdet med fælleserklæringen, der sætter retningen for BaptistKirkens arbejde, skydes i gang ved Landskonference 2 i Vejle 24. november 2018.

Arbejdet fortsætter på tre regionale møder i februar/marts 2019:
Mandag 25. februar kl. 19.00,21.30 i Roskilde Baptistkirke
Tirsdag 5. marts kl. 19.00-21.30 i Bethelkirken, Aalborg
Onsdag 6. marts kl. 19.00-21.30 i Brande Baptistkirke

Tema:
’Hvad skal BaptistKirken arbejde med de næste fem år?
’En kirke på vej!’
Drøftelse om fremtidens fælleserklæring. Fremtidens fællesskab.

På lederkonferencen 5.-6. april 2019 på Brandbjerg Højskole vil der blive gjort status på arbejdet hidtil, og den endelige beslutning træffes så på LK 1, på Lindenborg, juli 2019.

Den nuværende fælleserklæring kan findes i BaptistKirkens håndbog 2017 side 66 eller i Værktøjskassen på vores hjemmeside www.baptistkirken.dk – direkte link.

 

Nyt legat til ansatte og studerende

Nibe menighed har efter salget af deres kirke stillet et beløb på 1,1 million kr. til rådighed for BaptistKirken i Danmark til uddannelsesformål. Menigheden har i samarbejde med BaptistKirken udarbejdet retningslinjerne for legatet, der kan støtte ansatte i menigheder og BaptistKirken samt studerende med legater til uddannelsesformål.
BaptistKirkens ledelse har til opgave at udarbejde ansøgningsprocedure mv. i henhold til de opstillede retningslinjer. Midlerne er bundet til ovennævnte formål i 10 år, hvorefter BaptistKirkens ledelsen tager stilling til, om et restbeløb kan anvendes til formålet indenfor overskuelig tid eller nogle midler skal overføres til andre formål.

Når alle formalia er på plads, vil vi orientere nærmere om legatet og ansøgningsmuligheder. Ønskes yderligere oplysninger nu kan Ulla Holm kontaktes på ulla@baptistkirken.dk.

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen