Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 11. april 2018

Om ledelsesvalg, projektstatus, momskompensation og navnestof.

Kære menigheder

Valg til Ledelsen – LK1

På LK1 i juli 2018 skal vi foretage valg til BaptistKirkens ledelse. Formanden og to medlemmer af ledelsen er på valg hver år.
For at blive opstillet til valg skal kandidaten foreslås af (mindst) en menighed – hvilket gælder såvel nuværende som nye medlemmer af ledelsen – og der skal være tilsagn fra den pågældende om at ville lade sig opstille. Da foreslåede kandidater skal udsendes til menighederne senest en måned før Landskonferencen, bedes forslag være fremsendt til BaptistKirkens Sekretariat på info@baptistkirken.dk senest 8. juni 2018.
På valg som formand er Per Beck, der er villig til genvalg. På valg til ledelsen for en to-årig periode er Vibeke Dalsgaard, der er villig til genvalg og Merete Gjerløv, der ikke ønsker genvalg.
Medlemmer af ledelsen, der ikke er på valg, er Lotte Holm Boeriis og Torben Andersen.

Status på projekter

Det har længe været et ønske at forbedre kommunikationen om indsamlingerne til vores fælles projekter. Ønsket har nu udmøntet sig i vedhæftede oversigt, som fortæller om projekterne i projektfolderen, og hvor langt indsamlingen er for hvert enkelt projekt. Vi håber, at oversigten vil blive læst og brugt! Kommentarer og ideer til forbedring modtages gerne. Kontakt Ulla Holm på tlf. 2299 6483 eller ulla@baptistkirken.dk.

Ansøgning om momskompensation

Som de fleste nok er bekendt med, lykkedes det at bevare momskompensationsordningen i finansloven for 2018. Det er derfor muligt for §8A-godkendte menigheder at ansøge om momskompensation i lighed med tidligere år. Der skal anvendes ansøgningsblanket 31.033 som kan findes her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=1644784. Ansøgningsfristen er 1. juli og ansøgningen skal underskrives af en registreret eller statsautoriseret revisor. BaptistKirkens revisor Evan Klarholt står til rådighed til formålet under de betingelser, som kan læses i vedhæftede standardaftale. Bemærk bl.a. at Evan skal have ansøgningerne senest den 10. juni.

Navnestof i baptist.dk

I forlængelse af sidste uges besked om, at vi skal have samtykke fra nye medlemmer og pårørende til døde, for at vi fortsat kan have navnestoffet med i baptist.dk, skal jeg præcisere følgende:
Nye medlemmer skal underskrive en samtykkeerklæring – dog er det forældre/værge, der skal underskrive, hvis det er børn under 16 år.
Der skal ikke gives samtykke ved nævnelse af døde.

Læs også dagens nyhedsbrev med mange flere informationer fra vores fælles arbejde.

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen


Downloads

Downloads