Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Nytårshilsen fra BaptistKirkens ledelse 2019

Vi har netop sagt farvel til året 2018, og taget hul på et nyt år – 2019.
Som kirke, menigheder og som enkelte kristne er årsskiftet tid til at gøre status; hvad nåede vi og hvad nåede vi ikke i året, der gik, og hvad ligger foran os i det nye år, som venter. Det sidste ved vi ikke, men ét ved vi – vi er i Guds hånd, kaldet til tjeneste omsluttet af Hans kærlighed.

Lovgivning

2018 blev på mange måder præget af det verdslige samfunds syn på trossamfundene og lovgivningen omkring disse, der jo bl.a. omfatter BaptistKirken og dennes menigheder og organisationer. Mange timer er brugt alene eller i samarbejde med andre for at forholde sig den foreslåede lovgivning og kommentere denne i form af høringssvar. Der er løbende orienteret om de forskellige forhold, og menighederne vil fortsat blive orienteret via menighedsforsendelser fra Sekretariatet.
Som baptister har vi altid ment, at kirke og stat var to adskilte størrelser. Samtidig har vi altid ønsket at være en del af det samfund, vi fik vores plads i, og også bruge de muligheder, det vedslige samfund stiller til rådighed for os. Så længe vores ret til at være kirke og tale ind i verden som sådan ikke anfægtes.

Fokus på uddannelse

Vi har i 2018 haft særlig fokus på uddannelse. Arbejdet med at etablere et netværk for menighedsbaseret undervisning for teologistuderende fra frikirkerne er ved at tage form. Vi forventer at ”der lægges fra land” i 2019. Det er af afgørende betydning, at et sådant netværk er med til at understøtte unge studerende fra frikirkerne, så der også fremover vil være unge, der stiller sig til rådighed for tjeneste i menighederne.
BASIS – en teologisk grunduddannelse, der tilbydes til personer uden teologisk uddannelse – vi sagde tidligere lægfolk – blev præsenteret ved Landskonferencen i sommer. I januar starter første hold med over 20 tilmeldte deltagere. Som baptister har vi altid satset på, at frivillige tog tjenester op, også i forkyndelse og gudstjenestelig sammenhæng. Det er meget glædeligt, at mange har ønsket at dygtiggøre sig til også disse tjenester, der er særligt efterspurgte i menigheder uden præst eller med deltidsansatte medarbejdere.

 Ny familie i Afrika

Fra Landskonferencen sommeren 2018 kunne vi udsende familien Jonas Norgaard Mortensen til tjeneste i Rwanda og Burundi. Selvom det er Jonas, der er ansat i tjenesten, fungerer en sådan tjeneste kun, hvis hele familien lever med. I oktober besøgte en række repræsentanter fra Danmark Rwanda og Burundi. Det blev til samtaler med samarbejdskirkerne i Rwanda og Burundi, besøg hos forskellige projekter, undervisning på præsteskolen og indvielse af Rotary vandprojektet i Rubura, der er gennemført i samarbejde med BaptistKirken og Baptistkirken i Burundi.
Vi oplevede, at vores udsendte allerede havde godt fodfæste i arbejdet, og at vores syn på og forventninger til samarbejdet stemte overens med de afrikanske baptistsamfund, vi samarbejder med.

”En kirke på vej”

Ved Landskonference 2 i november 2018 påbegyndtes arbejdet med ”En kirke på vej” – fælleserklæringen 2019 – 2024. Dette arbejde, der afsluttes ved landskonferencen i sommeren 2019, skal sætte pejlemærkerne for BaptistKirkens virke i de kommende fem år. Der er planlagt regionale møder, men et vigtigt element er samtalen i menighederne om den vej, vi er kaldet til gå i Hans tjeneste.

Udgivelser – identitet

En minoritetskirke må altid være bevidst om sin identitet og hvor vi deler opfattelse med andre. I 2018 har vi fået en række udgivelser fra Telelogisk Forum eller medlemmer heraf. Det drejer sig om historiske udgivelser, men også udgivelser, der hjælper os i samtalen om vores trosforståelse f.eks. ’Perspektiver på den kristne dåb’ og ’Lille Katekismus’. Vi ser frem til udgivelsen om nadveren, der er i støbeskeen. Lad os tage godt imod disse udgivelser.

Ved Landskonferencen i november vedtog vi første gang at udvide ledelsen fra fem til syv medlemmer for at sikre den bredest mulige repræsentation i samtalen i ledelsen. Denne beslutning skal vedtages anden gang ved landskonferencen 22. juli 2019, og det vil sikkert være afgørende, at der opstilles et antal kandidater, der muliggør at få valgt en fuldtallig ledelse. Vi opfordrer menigheder til at arbejde med opstilling af kandidater til valgene til sommer.

”Endnu et år at tjene
og vidne om Guds fred
og mere helt at leve
i Kristi kærlighed

BaptistKirkens ledelse sender de varmeste nytårshilsner til alle vore medlemmer og venner i vore menigheder.

Torben Andersen
Kio Awi
Per Beck
Lotte Holm Boeriis
Vibeke Dalsgaard og
Lone Møller-Hansen


Downloads

Downloads