Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Trivselsrapport 2016

Hvordan trives præster i Baptistkirken i Danmark?
Analyse af præsters trivsel og udvikling i BaptistKirken set over en 15-årig periode.

I rapportens forord skriver Noémi Fodor Rasmussen:
BaptistKirken (BiD) oplevede i år 2000 at flere præster havde forladt præstetjenesten i menighederne før pensionsalderen. Det skabte grundlag for en undersøgelse, der sammenlignede tendenser blandt præster i tjeneste med tendenser fra tidligere præster. Viggo Søgaard stod for undersøgelsen.
Undersøgelsen gav også præsterne anledning til at komme med råd og idéer til fremtidige justeringer i BiD. Der blev igangsat en række initiativer, se bilag1.
I dag, 15 år senere, er BiD´s ledelse og Tjeneste- og Uddannelsesudvalget (TU) optaget af spørgsmålet, ”hvordan trives præsterne i dag?”. De er interesserede i at vide, om initiativerne har båret frugt. Derfor har BiD´s ledelse og TU besluttet at få min hjælp til en undersøgelse anno 2016, der følger op på resultaterne fra år 2000. Resultatet er denne rapport, der har til formål at generere viden om trivsel, så BiD fremadrettet kan støtte og udvikle den enkelte og fællesskabet blandt præsterne, se bilag 2 ang. nye initiativer.
Jeg har på lige fod med rapporten fra år 2000 valgt ikke at give en konklusion som sådan til rapporten, da jeg også mener, at det er bedst at lederne i BiD selv gennemgår resultaterne og drager de konklusioner, som er nødvendige. Jeg kommenterer på tendenser i besvarelserne, og inddrager præsternes egne forslag, men rapporten indeholder ingen forslag fra min side med hensyn til videre tiltag.


Downloads

Downloads