Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Chin-menigheder mødtes med ledelsen

11/04/2018

Lørdag efter temadagen om International Mission i Aarhus, blev i alt 21 deltagere tilbage i kirken i Aarhus. Chin-menighederne og ledelsen havde sat hinanden stævne, bl.a. for at tale om økonomi, ny lovgivning og valg til ledelsen samt yderligere besøg i menighederne.
Generalsekretær Lone Møller-Hansen fortæller, at det var et meget positivt og konstruktivt møde:
”I en overgangsordning har de syv chin-menigheder kunnet betale et nedsat bidrag til BaptistKirken. Den aftale udløber til sommer. I samtalen lørdag blev det klart, at de fleste chin-menigheder ønsker at betale 7,5 pct. som andre medlemmer af BaptistKirken. Selv med en mindre procentsats de sidste tre år, har chin-menighederne i kroner betalt det samme eller mere end de etnisk danske menigheder – i gennemsnit pr. medlem.”
Integrationsudvalget og kontaktmenighederne for vores migrant-kirker må i den kommende tid yde en ekstra indsats for at hjælpe bl.a. chin-menighederne til at overholde den skærpede persondataforordning og nye regler for regnskabsaflæggelse som en følge af den nye trossamfundslov.
Det var et udtalt ønske fra chin-menighederne, at de oftere får besøg for at styrke samarbejdet og kendskabet til hinanden. Det ønsker ledelsen og Integrationsudvalget at imødekomme.