Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Årsregnskab 2017 revideret

11/04/2018

BaptistKirkens regnskab for 2017 er nu afsluttet og revideret. Resultat af den ordinære drift blev et underskud på 104.342 kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 173.700 kr. Altså et resultat, der er ca. 70.000 kr. bedre, end vi havde budgetteret med. Hertil kommer, at vores værdipapirer har haft en positiv kursudvikling, så vi til resultatet kan lægge en kursgevinst på 156.047 kr. Det betyder, at regnskabets samlede bundlinje er et overskud på 51.705 kr. Ud over det positive resultat er det også værd at bemærke, at menighedernes bidrag til basis udgør 1.707.739 kr. Det er 77.739 kr. mere end budgetteret, og det højeste beløb siden vi i 2009 indførte basisbidraget på 7,5% af menighedernes indsamlede beløb. Det underskrevne og reviderede regnskab kan findes på www.baptistkirken.dk i Værktøjskassen under Økonomi.