Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Kirkelukninger i Rwanda

04/04/2018

For tiden oplever Rwanda, at kirker bliver lukket af myndighederne for at undgå snyd og korruption. Der stilles krav til kirkerne om at have en vis bygningsmæssig standard, og de skal leve op til nogle minimumskrav vedr. toilet- og adgangsforhold. Derudover stilles der rimelige krav til ledelsen af kirken. Alt dette for at undgå snyd og anden udnyttelse af mennesker i kirkeligt regi. Desværre har det nogle utilsigtede følgevirkninger for bl.a. nogle af AEBRs kirker (Baptistkirken i Rwanda), der ikke lever op til de bygningsmæssige krav. Disse kirker har en fornuftig ledelse og sund teologi men er altså så fattige, at toiletfaciliteterne ikke lever op til kravene.
Der skal lyde en opfordring til at bede for, at disse kirker får løst deres problemer og igen kan godkendes. Der kan også støttes helt kontant ved at indbetale midler på konto 3201 10042879 eller MobilePay 2299 6483 mrk. ’Kirkebyggeri’. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.