Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra BaptistKirkens ledelse

22/03/2023

Ledelsen holdt møde i Aalborg 17. marts. Her er lidt glimt derfra:

Kommende præster?
Vi ser ind i en tid med præstemangel i vores kirkesamfund. Det er derfor vigtigt, at vi tager hånd om de mennesker, som vælger at læse teologi eller relaterede studier. Ledelsen vil derfor gerne vide, om menighederne kender nogen, som er startet på en teologisk uddannelse. Når vi bliver bekendt med studerende, vil vi henvende os til dem og tilbyde dem kontakt til Studiecenter for menighedsbaseret teologi – SCMT.

Revitalisering
Baptistkirken i Danmark oplever store udfordringer, hvor vi måske skal nyorientere os i de kommende år. Ledelsen kalder det revitalisering, hvilket betyder at give ny kraft eller nyt liv. Vi vil gerne overveje, hvordan vi udruster os til både lokalt og nationalt at være Jesus’ tjenere også i fremtiden.
Foreløbig prøver ledelsen at se forskellige muligheder for en positiv udvikling for vores menigheder og kirkesamfundet som helhed. Senere vil vi lægge disse muligheder frem til drøftelse og beslutning sammen med menighederne, som er vores kirkes fundament.

Sammen med revitaliseringsprocessen har vi også drøftelser om, hvordan vi knytter vores migrantmenigheder tættere til vores kirkesamfund. Ca. en tredjedel af medlemmerne i Baptistkirken i Danmark har et andet modersmål og en anden kulturbaggrund end dansk – de fleste med rod i Myanmar men der er også menigheder med andre udgangspunkter. Det er både en udfordring og en gave. Ledelsen overvejer derfor, hvordan vi bygger bro mellem både sprog, kultur og teologi på bedst mulig måde i fremtiden.

Årsregnskab
Ledelsen godkendte BaptistKirkens årsregnskab for 2022. Det vil blive udsendt til menighederne og indgår i materialet til Landskonference 1. Et sammendrag af årsregnskabet vil også kunne findes i håndbogen.