Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra Silkeborg

03/06/2020

Silkeborg Baptistmenighed har indgået en aftale med Benny Klarholt om præstetjeneste fra 1. august og ét år frem. Aftalen omfatter én månedlig gudstjeneste og to højtider, samt hvad der måtte komme af kirkelige handlinger (bryllupper, begravelser). Desuden er der afsat et antal timer til sjælesorg, sygebesøg, fællesskabsarrangementer o.a.
Der er ikke tale om en egentlig ansættelse, men menigheden ”køber” timer af Benny Klarholt, som er sin egen arbejdsgiver. Når aftaleåret er omme, kan aftalen evt. forlænges med yderligere et år.
I Silkeborg glæder man sig til større stabilitet og kontinuitet i menighedens liv og ser frem til samarbejdet med Benny. Menigheden skal dog stadig ud at finde prædikanter ’i løs vægt’ til årets resterende gudstjenester.