Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Teologisk Forum – ny bog om den kristne dåb på vej

23/05/2018

”Det var et møde med spændende perspektiver og en samtale om flere nye initiativer, BaptistKirkens ledelse havde før pinse med det faste udvalg: Teologisk Forum (TF)”, udtaler en af mødedeltagerne Torben Andersen.
Dels er en ny bog om dåben på vej: ’Perspektiver på den kristne dåb’, som udkommer primo juni og bliver præsenteret på Landskonferencen (LK1) og kan købes på sommerstævnet. Pris: 50 kr. + forsendelse. Menighederne kan bruge bogen både som inspiration til dåbsundervisning generelt, til brug i bibel- og studiekredse og som et redskab i den konkrete samtale med og undervisning af nye dåbskandidater.
Dels udkommer også en anden bog inden sommerstævnet; ’Frie radikale – 7 teologiske essays fra danske baptisters historie’ af Johannes Aakjær Steenbuch, som et produkt af hans ansættelse i jobskabelsesordningen i foråret 2017 på Sekretariatet.
Nye initiativer arbejdes der videre med i ledelsen i samarbejde med TF og Tjeneste- og Uddannelsesudvalget. Dels en ny lægprædikantuddannelse og dels etablering af et nyt netværk af teologistuderende med undervisning i frikirkelig teologi. Se særskilt information.
TF arbejder fortsat med hjemmesiderne www.anabaptist.dk, www.liturgi.dk og www.baptisthistorie.dk, og er ansvarlig for BaptistKirkens temadag i Odense 29. september om trosoplæring af børn og unge.
TF består af Johannes Aakjær Steenbuch (fmd.), Bent Hylleberg (sekretær), Bodil Højbak Møller og fra sommeren af Christian Bylund. Et femte medlem er på trapperne. Derved er udvalget fuldtalligt og fortsætter med at facilitere BaptistKirken og menighederne med udgivelser, artikler og teologisk tænkning. Som Johannes sagde i et portræt i baptist.dk for et år siden: ”Teologi er at udfolde evangeliet” – og det arbejde er der altid spændende perspektiver i og inspiration til nye tiltag!