Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 14. september 2022

Om arbejdet med baptistisk identitet og streaming af gudstjenester.

Kære menigheder

Arbejdet med baptistisk identitet

Igennem det sidste år har vi på regionale møder og på temadagen i Odense arbejdet med baptistisk identitet. På baggrund af det arbejde kommer vi fra Teologisk Forum og BaptistKirkens ledelse med følgende otte teser om dansk baptistisk identitet.

På landskonference 2 den 5. november 2022 vil vi debattere indholdet af teserne på tværs af hele BaptistKirken.

Inden da vil vi bede alle menigheder om at reflektere over teserne lokalt på et menighedsmøde, en temaaften eller som en del af kirkekaffen.

Overvej følgende: Er disse otte teser rammende for, hvad vi som baptister tror og tænker i 2022?

  1. Vi er et fællesskab af menigheder, der sammen med alle kristne bekender troen på Gud som Far, Søn og Helligånd, der skaber, frelser, giver liv og vejleder. Vi tror, at Gud endegyldigt har åbenbaret sig i Jesus Kristus og igennem Helligånden fortsat åbenbarer sig.
  2. Bibelen er vores rettesnor for tro, liv og lære. Vi læser og tolker de bibelske skrifter i lyset af Jesus Kristus i bøn om, at det må ske under Helligåndens vejledning. Vi læser Bibelen individuelt og i fællesskab med ønske om at gøre dens budskab relevant i dag.
  3. Evangeliet er de gode nyheder om, at Guds rige er kommet nær, og at Jesus er vores frelser. Gud viser sin kærlighed til alle i Jesus’ liv, død og opstandelse.
  4. Menigheden er en lokal forsamling af mennesker, der som følge af evangeliets forkyndelse bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. I nadverens fællesskab, hvor vi sammen fejrer Jesu død og opstandelse, bliver vi et med Kristus og hinanden.
  5. Dåben finder sted på baggrund af omvendelse, personlig tro og bekendelse af Jesus Kristus som Herre og Frelser. I dåben indvies vi derfor til et liv i efterfølgelse af Jesus.
  6. Kirken tager del i Guds omsorg for verden. Det sker på flere måder, fx gennem forkyndelse, gudstjenestefejring og fælles liv samt diakoni og mission.
  7. Troen på evangeliet og tillid til Jesus myndiggør os og sætter os fri til at leve, tro og tænke frit. Fordi vi er ét i Kristus, har vi lige ret til at tro og handle i overensstemmelse med samvittigheden. Derfor forventer og respekterer vi indbyrdes forskelle.
  8. Som en del af Guds kirke er vi ét med alle kristne. Vi opfordrer derfor til samarbejde og respekt for hinandens forskelligheder.

Streaming af gudstjenester?

Vi vil i nyhedsbrevets gudstjenestelister gerne oplyse, om gudstjenester bliver vist på Facebook o.l.
Hvis jeres menigheds gudstjenester kan ses ’på distancen’ – enten fast eller en gang imellem – må I gerne tage det med i de oplysninger, I sender til os, så det kan medtages i gudstjenestelisterne.

 

Husk også at læse dagens nyhedsbrev – om bl.a. nyt om stævne 2023, menighedsbesøg og et dødsfald.

Mange hilsner
Gitte Elleby