Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 20. maj 2020

Om landskonference, ledelsesmøder, lederkonference, regnskab 2019, pladskrav i kirkerne, regnskaber til Trossamfundsregistret, husk at indsende gaveskema til SKAT samt vejledning i genåbning af kirker på hakha

Kære menigheder

Landskonference 2020

Vi er i en unormal situation pga. Corona-krisen. I vores regelsæt står, at Landskonferencen normalt afholdes i to samlinger. Da vi har måttet aflyse sommerstævnet og er i en særdeles unormal situation, har Ledelsen fastlagt, at landskonferencen 2020 afholdes i én samling den 7. november 2020 kl. 10-17 (vores fastlagte dato for LK2). Vi har jo reserveret Apostolsk Kirkecenter i Vejle. Vi tager det forbehold, at hvis afstandskrav vil betyde, at vi ikke kan være i kirkecenteret, kan det blive nødvendigt at fastlægge et andet mødested. Mødestedet vil blive udmeldt, så snart vi har klarhed over situationen.
På landskonferencen den 7. november skal dagsordenen indeholde alle punkter, der efter vedtægterne skal behandles på landskonferencen.

Valg til BaptistKirkens ledelse

På valg er Per Beck (formand) og Vibeke Dalsgaard og Kio Awi (ledelsesmedlemmer).
Vibeke Dalsgaard og Per Beck er villige til genvalg, mens Kio Awi ikke ønsker valg. Indstilling af kandidater til valg (herunder opstilling af kandidater, der er villige til genvalg) skal være Sekretariatet i hænde senest 6 uger før Landskonferencen, altså senest 25. september 2020.
Forslag, der ønskes behandlet på landskonferencen, skal være Sekretariatet i hænde senest 2 måneder før Landskonferencen, altså senest den 7. september 2020.

Ledelsesmøder i efteråret

Ledelsens møder i efteråret er fastlagt til 28. august og 6. november (fysiske møder) og 24. september (virtuelt møde).
Forslag, der ønskes behandlet af Ledelsen, skal sendes til formanden senest 14 dage før mødet.

Regnskab 2019

Ledelsen og revisor har godkendt BaptistKirkens regnskab for 2019. Regnskabet udviser et pænt overskud, der er foranlediget af gaver og arv med særlige formål. Når disse midler reserveret til formålene fraregnes, og når vi ser bort fra kursreguleringer, udviser regnskabet et underskud på ca. 145.000 kr., bl.a. fordi der har været et mindre forbrug på nogle udgiftsposter.
BaptistKirkens væsentligste indtægtskilde er menighedernes bidrag, og her må vi konstatere, at bidragene i 2019 er ca. 50.000 kr. mindre end året før. Ud fra oplysningerne i håndbogen kan vi se, at hvis alle menigheder afregnede 7,5% af de indsamlede bidrag til basisbudgettet, ville indbetalingerne i 2019 have været ca. 330.000 kr. højere.
På grund af de særlige gaver og opsparet egenkapital er BaptistKirken ikke økonomisk trængt, men tænker vi langsigtet, bør vi kunne dække de almindelige driftsomkostninger på basisbudgettet via vores ’faste’ indtægter, hvor det væsentligste er menighedernes bidrag. Hvis vi i fællesskab når normen med de 7,5% til basisbudgettet af menighedens indsamlede midler, ville vi dels stå uden underskud, dels have mulighed nye faste aktiviteter. Det er Ledelsens håb, at vi sammen arbejder på dette mål.

Regnskabet kan ses på BaptistKirkens hjemmeside her.

Lederkonference 23.-24. april 2021

Datoen for næste lederkonference i Baptistkirken i Danmark er nu fastlagt som anført. Stedet bliver i gode og rummelige faciliteter på Trinity Hotel & Konference Center tæt på Fredericia. Læs mere i dagens nyhedsbrev og husk at sætte det ind i menighedens kalender.

Pladskrav ifm genåbning af kirkerne

Nogen har været tvivl om pladskravet ifm genåbning af kirkerne. Det skal understreges, at uanset om man synger eller ej, skal der være fire kvadratmeter pr. gudstjenestedeltager. Dertil kommer de medvirkende. Der er selvfølgelig en grund til disse krav, og derfor henstiller vi til, at man tager anvisningerne alvorligt, både for deltagernes skyld og for kirkens renommé. Det vil være ærgerligt, hvis en eller flere baptistkirker bliver lukket, fordi man omgår reglerne.

Upload af regnskaber til Trossamfundsregistret

Kirkeministeriet udsendte i går brev til alle menigheder, der er registreret i Trossamfundsregistret, at der er åbnet for upload af regnskab fra 2019. Samtidig er fristen for upload udskudt til 31. august.

Husk gaveskema

Alle menigheder, som er §8A-godkendte, skal senest 31. maj indsende gaveskema 03.013 til SKAT. Bemærk, at denne frist ikke er udsat! Indsendelse sker digitalt (med brug af NemID) ved at følge dette link: https://skat.dk/skat.aspx?oid=84418

Retningslinjer for genåbning af kirkerne – på hakha

Moses Peng fra Chin Baptist Church i Esbjerg har oversat retningslinjerne til chin-sproget hakha. De vedhæftes her.

 

Selv om denne forsendelse er omfattende, skal du stadig huske at læse dagens nyhedsbrev – nogle punkter overlapper, men der er også andre spændende oplysninger!

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads