Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 3. oktober 2018

Kære menigheder
Hermed ugens menighedsforsendelse – den er lidt lang, men med mange vigtige ting!

Indkaldelse til Landskonference 2

Hermed indkaldes til Landskonference 2, LK2, lørdag d. 24. november kl. 10.00-16.00 (kaffe fra kl. 9.30) på Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle.
På BaptistKirkens ledelses møde i fredags blev dagsordenen til LK2 og budgettet for Baptistkirken i Danmark 2019 behandlet. Både dagsorden og budgetforslag vil blive udsendt snarest.

Bidragskuverter

Det er blevet tid til at bestille bidragskuverter – også kaldet offerkuverter – samt regnskabskuverter til 2019 og 2020.
Bidragskuverterne laves specielt til os og derfor skal der produceres et vist antal, hvilket er grunden til, at der skal bestilles til to års forbrug.
Da jeg desværre er meget sent ude med denne besked, er der kort bestillingsfrist – allerede i næste uge! Bestilling af bidragskuverter og regnskabskuverter sendes til info@baptistkirken.dk med oplysning om antal og leveringsadresse senest 11. oktober. Bestilling går videre til trykkeriet 12. oktober. Vi håber på levering senest i slutningen af november.
Men – der er altså to år til, at I igen kan bestille kuverter, så det er vigtigt at give denne besked videre til bidragssekretæren med det samme!

Menighedernes årsregnskaber 2018

Som tidligere beskrevet vil en af konsekvenserne af den nye trossamfundslov være, at alle baptistmenigheder fremover skal aflægge regnskab ifølge årsregnskabsloven og indsende dette regnskab til Kirkeministeriet. Det gælder første gang for 2018-regnskabet. Til kasserermødet på årets sommerstævne havde BaptistKirkens revisor Evan Klarholt udarbejdet et ’eksempelregnskab’, som blev gennemgået. Evan har nu også udarbejdet et tilbud til menighederne på hjælp til opsætning af det første regnskab efter de nye regler. Tilbuddet er indarbejdet i det notat, som sammen med ’eksempelregnskabet’ fra kasserermødet er vedhæftet denne forsendelse.

Temadag om børn og unges trosoplæring

Denne temadag blev holdt i lørdags, og i dagens nyhedsbrev kan bl.a. følgende læses:
Temadagen om børns og unges trosoplæring lørdag 29. september var meget inspirerende og gav gode input til både de deltagende menigheder og organisationer.
Ofte bliver ansvaret for børns og unges trosoplæring uddelegeret til børne- og ungdomsmedarbejdere. Men hele menigheden kan og skal inddrages. Og menighedsrådet skal sørge for, at der er nogle rammer, hvor arbejdet med børn og unge har gode forhold, og hvor det er en del af kirkens liv.
Det var en af de pointer, Pia Nielsen fra Købnerkirken tog med sig hjem fra temadagen i Odense i lørdags, hvor der blev sat fokus på børn og unge i menighederne. Læs hele artiklen her.
Umiddelbart efter temadagen mødtes repræsentanter for BBU og DBS med BaptistKirkens ledelse og her blev det videre forløb drøftet.
Børn og unges trosoplæring er måske det vigtigste spørgsmål af alle, idet vi gennem undersøgelser ved, at 80% af alle mennesker vælger standpunkt for Gud, før de er fyldt 18 år. Derfor vil ledelsen gerne engagere alle menigheder i spørgsmålet om, hvordan vi i fællesskab løfter denne opgave. I programmet for temadagen om trosoplæring er der beskrevet nogle spørgsmål: Oplæg til samtale i menighedsrådet om trosoplæring. Se oplægget her.
Disse spørgsmål beder ledelsen jer drøfte i jeres menighedsråd og herefter bliver emnet inddraget i arbejdet med den nye Fælleserklæring, som skal vedtages i 2019.’

På temadagen præsenterede Ida Dietz vedhæftede Powerpoint. Ida har udgangspunkt i Folkekirken.
Pia Søgaard har erfaringer fra Missionsforbundet som referensramme, og hendes præsentation samt notater er også vedhæftet.
Det er således indsigt og erfaringer fra to søsterkirker, der skubber til vores egen refleksion om trosoplæring af vores børn og unge.

Projektfolder 2019

Forberedelserne til projektfolderen 2019 er i gang, og alle menigheder inviteres derfor, i lighed med tidligere år, til at få deres projekter med i folderen. Folderen udgives op til Landskonference 2. Hvis jeres menighed har et projekt, I ønsker at få med i projektfolderen, skal materialet være Sekretariatet i hænde senest mandag den 22. oktober 2018.
Materialet skal indeholde tekst, der beskriver projektet, ca. 15 linjer:
Projektets formål
Hvad bliver pengene brugt til
Hvor stort et beløb håber I at samle ind (behovet) og
oplysninger om indsamler/projektansvarlig: jeres menigheds navn, samt kontonummer, som beløb skal sendes til, evt. mærke, som identificerer hvad beløbet er tænkt til, samt om bidraget er fradragsberettiget.
Og et godt billede, der illustrerer jeres projekt!

Ny løntabel

Der er kommet en ny løntabel, som gælder fra 1. oktober 2018. Løntabellen er vedhæftet denne forsendelse, men kan også findes på www.baptistkirken.dk (se under Værktøjskassen – Økonomi/ansættelser). Den nye løntabel er også sendt direkte til menighedskassererne.

Ny pulje til lokale aktiviteter

ISOBRO administrerer en ny pulje, som kan søges af lokalforeninger (menigheder) til lokale aktiviteter. Formålet med puljen er at styrke det frivillige lokale foreningsliv i hele Danmark og nå bredt ud og støtte så mange foreninger som muligt.
Puljens midler kan søges til dækning af udgifter i forbindelse med aktiviteter, der har til formål bredt at støtte frivillige lokalforeninger samt at stimulere foreningslivet i de lokale afdelinger. Hver lokalforening kan kun sende én ansøgning for 2018.
Tilskudsberettigede aktiviteter er fx: Aktiviteter som støtter rekruttering og fastholdelse af frivillige, fysiske aktiviteter, skiltning/annoncering af aktiviteter, sociale arrangementer med fokus på udvikling og fællesskabsstyrkelse af lokalforeningen samt opkvalificering af foreningens ledelse og aktivitetsansvarlige. Der er ansøgningsfrist den 30. oktober for aktiviteter i perioden 15. december 2018-14. december 2019. Læs mere og find vejledninger og ansøgningsskema på ISOBROs hjemmeside: www.isobro.dk/lokalforeningspuljen.

 

Læs også dagens nyhedsbrev med mange andre nyheder – bl.a. en opdatering på tilmeldingerne til BASIS – den nye teologiske grunduddannelse.

Mange hilsner
på alle ansattes vegne

Gitte Elleby Jørgensen

 


Downloads

Downloads