Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 30. marts 2022

Om forslag til kandidater til ledelsesvalg.

Kære menigheder

Valg til BaptistKirkens ledelse

18. april er der frist for menighederne til at indsende forslag til kandidater til ledelsesvalget på sommerens landskonference. Forslag sendes til info@baptistkirken.dk.
Det er første gang, de nye valgregler, som blev vedtaget på Landskonferencen i oktober 2021, bruges, og vi gentager derfor proceduren, som blev udsendt første gang i menighedsforsendelsen d. 26. januar.

Medlemmer af ledelsen, der er villige til genvalg opstilles direkte (skal ikke foreslås igen):
Valg af formand: Per Beck genopstiller.
Valg af medlemmer til ledelsen: Vibeke Dalsgaard og Moses Lal Bawi Peng genopstiller.

Biak Chin Par Lian (Chin Chin) har som suppleant deltaget i ledelsens arbejde. Chin Chin er villig til valg og opstilles ved indstilling fra mindst en menighed.
Medlemmer af ledelsen, der ikke er på valg er: Bodil Højbak Møller og Christian Bylund.

Til ledelsen vælges formand (for et år) og ledelsesmedlemmer (for to år), så ledelsen ud over formanden består af mindst fire og højst seks medlemmer + eventuelle suppleanter. For at ledelsen bliver fuldtallig skal der således foreslås mindst et nyt medlem, der ikke har deltaget i ledelsens arbejde i indeværende år.
Menighederne sender forslag til kandidater til sekretariatet senest den 18. april. Forslagsudvalget indhenter tilsagn fra opstillede kandidater. Såfremt der herefter ikke er opstillet kandidater til ledelsen, så der ud over formanden kan vælges en ledelse på seks medlemmer og en suppleant kan forslagsudvalget supplere antallet af opstillede kandidater således, at der ud over formanden kan vælges seks ledelsesmedlemmer og en suppleant.
Kandidater foreslået af menigheder opstilles altid, når tilsagn er indhentet. Organisationer og personer kan indsende ideer til kandidater, via BaptistKirkens sekretariat, til forslagsudvalget, der selv afgør, om der arbejdes videre med fremsendte, såfremt der er behov for at supplere menighedernes foreslåede kandidater.

Læs også dagens nyhedsbrev – bl.a. med information fra KIT og FrikirkeNet om hjælp til ukrainske flygtninge, omtale af lørdagens temadag om identitet (med link til flere spændende artikler) og noget om Himmelske Dage i Roskilde.

Mange hilsner
Gitte Elleby