Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Nytårshilsen fra BaptistKirkens ledelse 2020

Kirke i en brydningstid

Vi har taget hul på et nyt år og er på vej ind i et nyt årti. Det er tid til refleksioner om at være kirke netop nu. Vi er i en brydningstid. ”Kristendommen er altid i bevægelse, da den altid må oversættes ind i nye kontekster og nye tider og svare på nye spørgsmål”, skriver Mogens S. Mogensen i en ny bog Kristendom i en brydningstid. Den synes meget relevant – også for os i Baptistkirken i Danmark.

Vi er En kirke på vej med Kristus, som det lyder i overskriften i den nye Fælleserklæring for 2019-2024. Vi vil sætte fokus på mission i Danmark, styrke fællesskabet mellem menighederne, være i tjeneste for næsten lokalt, nationalt og globalt og forny vores måde at formidle det kristne budskab på. På regionalmøderne i februar / marts vil vi tale mere herom og dele erfaringer menigheder imellem.

Vi investerer i mission i Danmark og i den enkelte menighed. Den lokale menigheds missionsarbejde er udgangspunkt for, hvad vi kan gøre i fællesskab. Sammen når vi flere med evangeliet. Vi ser det bl.a. i vores internationale mission. Vi er taknemlige for enhver, der betror os pengegaver og arvemidler. Med ansættelse af en menighedsudvikler en dag om ugen i en toårig periode i tæt samarbejde med Innovativ Kirke og generalsekretæren, gives et tilbud om inspiration og hjælp til at finde vej som lokal menighed i en brydningstid. En kommunikationsmedarbejder er ansat en dag om ugen for at styrke vores kommunikation. Webmagasinet baptist.dk spiller en væsentlig rolle her. Opgaven løses i samarbejde med redaktionen. Tak til alle frivillige i BaptistKirken i kommunikationsopgaver, faste udvalg og ad hoc-opgaver. Uden mange frivillige hænder ville BaptistKirkens arbejde ikke hænge sammen. Også tak til alle ansatte for tjenesten.

En kirke på vej med Kristus må også arbejde med nye trosfællesskaber og menighedsplantning. Et team er i gang med at udarbejde en strategi, som vi arbejder videre med i det nye år. Studiecenter for menighedsbaseret teologi er kommet rigtigt godt fra land. Det samme gælder BASIS – en teologisk grunduddannelse i samarbejde med Aarhus Baptistmenighed.  Jo, der er mange spændende initiativer i gang i vores fællesskab. Hertil kommer alt det, som sker lokalt. Som ledelse mødes vi regelmæssigt med landsorganisationer og udvalg. F.eks. taler vi trosoplæring af børn og unge med BBU og spejderkorpset og om, hvordan vi kan styrke børne- og ungdomsarbejdet i menighederne. Sommerstævnet er det store flagskib i samarbejdet med Missionsforbundet. Migrantmenighederne udgør en stor plads i vores fællesskab. Vi ser mangfoldighed i spiritualitet og kultur som en rigdom, hvor vi har meget at lære af hinanden. I det nye år vil vi vil arbejde mere med sammenhængskraften blandt alle menigheder!

BaptistKirken er et rummeligt fællesskab, og der er højt til loftet, hvad angår spiritualitet og teologi. Sådan må det være. Den enkelte menighed træffer selv sine beslutninger, hvad angår det lokale menighedsarbejde. I fællesskab træffer vi valg, hvad angår de fælles initiativer og opgaver. Alligevel har vi brug for i fællesskab at drøfte kerneværdier og trosgrundlag for baptister i Danmark anno 2020 – en tid med sekularisering og religiøs pluralisme. Denne samtale er under forberedelse. Vores forkyndelse af Kristus må være klar. Han er den Messias, der er opfyldelsen af forventninger i Det Gamle Testamente og som kommer til os som Jesus i Det Nye Testamente: Jesus af Nazaret, født i Betlehem som ”verdens frelser”. Han er Kristus, Herren. Ingen kan frelse sig selv fra evig død, men Gud vil liv for alle mennesker. Det er uomtvisteligt. Derfor må budskabet om Kristus forkyndes, modtages og leves ud, som ”korsfæstet og opstanden”. Jesus Kristus er Frelser og Herre – med alt hvad det indbefatter!

Lad os inspirere af Mogens S. Mogensens spørgsmål, når vi som baptister i Danmark vil arbejde med kerneværdier og trosgrundlag. De synes relevante i en brydningstid. ”Hvad er kristendommens og kirkens rolle i et samfund præget af sekularisering og religiøs pluralisme? Bliver kristendommen reduceret til kulturkristendom og identitetsmarkør, eller eksponeres kristendommens missionalitet?

Der er nok at tage fat på i det nye år. Spørgsmål må besvares. Der er også meget at glæde sig over.

Vi ønsker alle læsere, menigheder og samarbejdsorganisationer et godt og velsignet nytår – ja, et nyt år med de udfordringer, der følger med at være kirke i den tid, som Gud har sat os i!

Kærlig hilsen

Per Beck, Vibeke Dalsgaard, Kio Awi Van Khawng, Lotte Holm Boeriis, Poul Erik Bjerg og Torben Andersen


Downloads

Downloads