Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Forkyndelse for børn og unge i menigheden

25/01/2017

Ledelserne på landsplan for vores børne- og ungdomsarbejde (BBU) og spejdervirke (DBS) mødtes i weekenden i ’Colleruphus’ ved Holte med BaptistKirkens ledelse. Bent Hylleberg fortæller: ”Det sker én gang om året, at vi mødes på denne måde. Først og fremmest for at lære hinanden at kende, men også for at koordinere og planlægge i fællesskab. Hertil kommer en drøftelse af et aktuelt emne, som brænder på. I år var det spejderne, der ønskede, at vi skulle talte om forkyndelsen for børn og unge i den lokale menighed.”
I oplægget til samtalen udfordrede spejderchefen, Bo Nilsson, os således: ”Kan vi styrke samarbejdet omkring at få forkyndt det levende ord til så bred en målgruppe som mulig? Vi har hver vores forcer i at nå målgrupper, men vi er ikke særlig dygtige til at gå sammen og tænke i en helhed.”
I samtalens løb kom der flere idéer til at styrke forkyndelsen mellem menighedens unge og spejdere, hvor de lever side om side lokalt. Men det blev også peget på, at denne udfordring med mellemrum burde stå øverst på menighedsrådenes dagsorden. Og det blev påpeget, at menighedens ledere i bred forstand foruden at styrke forkyndelsen også bør gennemtænke den trosoplæring, som børn og unge bør møde i menighederne fra de er spæde til langt op i deres teenageår. Og når der lokalt udkastes idéer eller produceres materialer, bør vi blive bedre til at fortælle ’den gode historie’ til inspiration for andre.
I samtalens forløb kom der også et forslag om, at alle tre parter – BBUere, spejdere og BaptistKirkens ledelse – bør planlægge en kommende temadag om forkyndelse og trosoplæring med henblik på at føre børn og unge ind på en livsvandring med Kristus. En sådan temadag er i støbeskeen.