Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

”I kan få en lydfil eller prædikenen på skrift”

10/02/2021

”I kan få prædikenerne på skrift eller som lydfil. Så kan I selv foretage en oversættelse”. Det er et forslag fra BaptistKirkens ledelse, som hermed reagerer kraftigt imod et varslet lovforslag, om at alle prædikener, der ikke holdes på dansk, skal oversættes til dansk.
Ledelsen har sendt brevet til statsministeren, kirkeministeren og udlændinge- og integrationsministeren samt Folketingets Kirkeudvalg og Flygtninge- og integrationsudvalg.
Kort fortalt argumenterer de: ”Forslaget er diskriminerende, i strid med intentionen i Grundlovens bestemmelser om frihed til religionsudøvelse, pålægger menigheder urimelige byrder og vil sandsynligvis ikke opfylde forslagsstillernes formål.”
En sådan lov er tænkt til at fange hadprædikanter. Men som BaptistKirkens ledelse indvender:
En sådan lov kan kun omfatte anerkendte menigheder og trossamfund, så det må formodes, at virkningen er meget begrænset. De grupper, man vil kontrollere gennem forslaget, søger typisk ikke anerkendelse.
15 ud af BaptistKirkens 54 menigheder anvender et andet sprog end dansk. Mange prædikanter taler uden manuskript og/eller kan så dårligt dansk, at de ikke selv kan oversætte prædikenen.
De vil blive hårdt ramt både økonomisk og administrativt, hvis der kommer et krav om oversættelse. Og det kan ende med, at gudstjenester slet ikke afholdes på grund af kravet – og det er en knægtelse af religionsfriheden i Danmark.
Læs hele ledelsens skrivelse her.