Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ledelsesmøde

03/05/2023

BaptistKirkens ledelse afholdt den 28.-29. april et todages møde, hvor der blev behandlet nogle både vigtige og vitale ting i forhold til vores kirkesamfund.
Ledelsen forbereder traditionelt i øjeblikket LK1 og den endelige færdiggørelse sker på mødet den 1. juni.
Derudover havde ledelsen en både lang og konstruktiv drøftelse af fremtiden. BaptistKirken står på forskellige måder med nogle store udfordringer i disse år. Faldende medlemstal i de etnisk danske menigheder, hvor mange menigheder bliver små og med meget højt aldersgennemsnit og for vores chin menigheder – med oprindelse i Myanmar – er der udfordringer generationerne imellem.  BaptistKirken har også et rekrutteringsproblem med nyansættelser af præster. Mange menigheder har ikke økonomi til ansættelse af en fuldtidspræst, og selv hvis de har, kan det være svært at finde emner til stillingerne.

Mange af udfordringerne bliver anskueliggjort gennem de menighedsbesøg, som ledelsen foretager i øjeblikket, og ikke mindst gennem den undersøgelse, som Ole Lundegaard har foretaget gennem de sidste måneder.
Ledelsen havde derfor et video-møde med Ole Lundegaard, hvor vi i fællesskab talte om undersøgelsens resultater. I den forbindelse vil ledelsen gerne takke Ole for det store arbejde, som han har gjort. Undersøgelsen giver et klart billede af de udfordringer, BaptistKirken står overfor.
Ledelsen vil nu i 2023 og 2024 bruge tid på overvejelser om, hvilke ændringer i hele vores virke der er brug for. Det relativt lange tidsrum er forårsaget af, at vi har brug for meget grundige og fundamentale ændringer, for at BaptistKirken stadig kan være en levende kirke i det samfund, vi lever i i dag.
Ledelsen lægger derfor op til aflysning af Landskonference 2 i 2023 samt en udskydelse af Fælleserklæringen fra 2024 til 2025.

Ledelsen vil dog gerne pointere, at både præster og menigheder i perioden stadig er meget velkomne til at rette henvendelse til BaptistKirkens ledelse, hvis de har brug for det.
BaptistKirkens ledelse er ikke vores kirkesamfunds øverste myndighed – det er Landskonferencen. Ledelsen vil derfor gerne i dialog med de enkelte menigheder. Vi tror dog, at det er konstruktivt, at ledelsen har nogle bud på udfordringerne, inden vi mødes med hinanden. Ledelsen håber menighederne vil tage os med i jeres forbøn i den krævende tid, som vi alle går i møde.