Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ledelsesmøde

30/10/2019

BaptistKirkens ledelse afholdt sit møde 25. oktober hos Lai Baptist Church i Ringe. Den nye næstformand Vibeke Dalsgaard fortæller: ”Det var en stor oplevelse at se og være i deres smukke nyistandsatte lokaler. Vi kan kun sige tillykke med resultatet og Guds velsignelse til arbejdet fremover.
Ved mødet sagde vi også goddag og velkommen til Poul Erik Bjerg, som indtrådte 1. oktober i ledelsen i stedet for Torben Andersen, som er ansat som generalsekretær.
Dagens program indeholdt et møde med repræsentanter for Integrationsudvalget, som aflagde rapport om deres arbejde. Først skal der lyde en stor tak for udvalgets arbejde. Der er rigtig mange af vores etniske menigheder, som har fået råd og vejledning af udvalget i forhold til deres økonomiske forhold.
Wild-card ordningen på sommerstævnet blev også drøftet. Den har hidtil været støttet af Borg-fonden, men fra 2021 skal der findes andre støttemuligheder. Udvalget har derudover arbejdet med at skaffe campingvogne til udlån. Der har været drøftet om det var muligt at købe nogen, men det er ikke realistisk. Der vil derfor blive annonceret via medier rettet mod campister. Derfor også et opråb her i nyhedsbrevet. Hvis I kender en mulighed for at nogen vil opstille en vogn til låns på stævnet så kontakt Integrationsudvalget.”

Ledelsen behandlede også Morten Kofoeds rapport fra sin rejse til Burundi og Rwanda. Der er vækst i menighederne i begge lande, selv om de i Rwanda har udfordringer med at få kirkebygninger godkendt efter nye statslige krav og at præsterne fremover skal have et bestemt uddannelsesniveau. Der arbejdes på at etablere en overbygningsuddannelse, der kan matche kravene.
Formand Per Beck fortæller: ”Vi læser altid med særlig interesse i rapporterne, hvilke ønsker der er til samarbejdet med Baptistkirken i Danmark. Det er jo helt centralt i vores fælles forståelse, at vi betragter de afrikanske kirker som samarbejdspartnere i et ligeværdigt forhold – så godt som dette er muligt.
Der er stadig i begge lande et stort ønske om at samarbejde med udsendinge fra Danmark til på forskellig vis at understøtte kirkesamfundenes arbejde.
Jonas Norgaards ansættelse udløber sommeren 2020, så der er påbegyndt undersøgelser af, hvordan vi kan imødekomme ønsket om, at der også fremover vil være udsendinge fra BaptistKirken at samarbejde med i Baptistkirkerne i Burundi og Rwanda.”

Husk at der er regnskabskurser for etniske menigheder i Aarhus 9. november og Odense 30. november. Tilmelding til Vibeke Dalsgaard: sortebaervej5@gmail.com.