Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra IM

09/12/2020

Sekretær for international mission, Morten Kofoed, fortæller:
“Der sker heldigvis fortsat mange gode ting i vores internationale arbejde, trods Coronaens hærgen rundt om i verden. Værst har de haft det i Myanmar, hvor landet har været lukket ned i lange perioder med store konsekvenser for de mange udsatte. Vi støtter fortsat internt fordrevne i Kachin-staten og vi er ved at forberede en lignende indsats i Chin-staten sammen med chin’erne i Danmark. Ligeledes arbejder vi på en indsats, hvor vi adresserer problemer med tros- og religionsfrihed i regionen.
Vores partnere i Burundi og Rwanda har ikke været direkte påvirket af Corona, da der kun er konstateret få med smitte. Men indirekte har lukkede grænser, forsamlingsforbud, lukkede institutioner og restriktioner på transport mv. betydet prisstigninger på mad, manglende indtægter og yderligere fattigdom.
Familien Mortensen afsluttede deres ophold (og tjeneste) i Rwanda i sommer, men det lykkedes os at forlænge Jonas’ ansættelse til en såkaldt pendlerkonsulent, der betød, at han to gange har været i Rwanda for at arbejde med organisationsudvikling, projekter og partnerstøtte. Besøgene har betydet, at vi kunne fortsætte de gode initiativer for at uddanne ledelsen og medarbejderne og støtte op om de mange nye kvindelige præster.  Lige nu arbejder vi på at kunne tilknytte Jonas også ind i det nye år.
I oktober besøgte jeg Burundi i forbindelse med Baptistkirken i Burundis (UEBB) generalforsamling med valg til formand og generalsekretær. Op til valget har der været en del uenigheder internt i ledelsen, der ledte til en medieringsproces for at løse disse udeståender. Efter valget, hvor Jean Jacques Masabo blev valgt til generalsekretær og Audace Baraduhama blev valgt til formand, er der faldet ro på i ledelsen. Under besøget blev der også tid til at besøge både Rubura og Musema, og særligt et besøg i en batwalandsby i Musema gjorde et stort indtryk på mig. Det var opløftende at se, hvor meget blot en lille hjælp til disse udsatte og marginaliserede folk kan ændre deres liv, hverdag og værdighed. Et eksempel var, at der var indkøbt sundhedsforsikring til alle familier i landsbyen, hvilket betyder, at de nu for kun 10 % af normal pris har adgang til grundlæggende behandling og pleje på sundhedscentre og sygehus samt medicin. Udover den kontante fordel i forsikringen, fortalte de, at nu hvor de ikke skulle bekymre sig om at blive syge og om de havde råd til behandling, var de faktisk mindre syge!
Vi har fortsat gang i mange projektaktiviteter i både Burundi og Rwanda. Der er dels dem, vi selv samler ind til og dels dem, hvor vi får offentlige midler. Lige nu har vi ca. 10 projekter/aktiviteter med vores partnere i Burundi og Rwanda, hvor vi blandt andet hjælper kvinder med at læse, børn med at komme i skole, forbedre relationer i familierne, involvere lægfolk og kvinder i menighedsarbejde og så har vi en række projekter, der skal sikre fødevaresikkerheden i form af bedre og mere effektive dyrkningsmetoder. Alt dette kan lade sig gøre, fordi vi har gode partnere, vi selv bidrager og vi opnår gode resultater i vores indsatser.
De senere år har flere menigheder og organisationer engageret sig aktivt i arbejde i Burundi og Rwanda. Det er meget glædeligt når Bethelkirken i Aalborg er aktive i uddannelse af lægfolk i Rwanda, når menighederne i Roskilde og Herlev engagerer sig i arbejdet med batwaer og landsbyudvikling i Burundi eller når Kvindenetværket arbejder på at forbedre kvinders vilkår i samfundet og Yego gør en stor forskel for de unge. Tak fordi mange er engageret og aktive i vores fælles mission.
Til slut vil jeg blot minde om dette års juletiltag; nemlig ’Giv til liv – en julegave til glæde og gavn’, som der kan læses om andet steds i dette nyhedsbrev.”