Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Personaleudvalg og kommunikation

26/01/2022

En del af ledelsesmødet den 21. januar var et møde med personaleudvalget. Udvalget er ved at lægge sidste hånd på en revideret udgave af ansættelsesmaterialet og havde i den forbindelse nogle spørgsmål til ledelsen. Når det snart er klart, vil menighederne blive orienteret og materialet vil som nu kunne findes i værktøjskassen på hjemmesiden.
Et nyt kommissorium for udvalget skal udarbejdes. Heraf vil det fremgå, at udvalget i praksis fremover består af to teams. Ét som tager sig mest af det tekniske og juridiske, men også kan vejlede forud for en ansættelse, og ét som mere har fokus på trivsel og sjælesorg i forhold til de ansatte. Fremover er generalsekretæren fast medlem af udvalget, der herudover p.t. består af Hans Ullemose Pedersen (fmd.), Erik Nielsen, Anne-Marie Højbak Winther og Anders Hyldgård.

Et digitalt møde med kommunikationsmedarbejder Lone Møller-Hansen indgik også i ledelsesmødet. Her blev bl.a. fulgt op på informationsstrategien på de forskellige digitale platforme. Webredaktionen efterlyser frivillige medarbejdere og interesserede kan henvende sig til Lone. Det blev understreget, at det er vigtigt, at vi får fortalt den positive forskel, vi kan gøre for andre. Ligeledes at vi markerer os på alle platforme, også i den skrevne presse med læserbreve og kronikker.
Nyhedsbrevet er en vigtig informationskanal til menigheder og f.eks. menighedsråd. Ledelsen opfordrer derfor til, at menighedsrådene sørger for, at flest mulige tilmelder sig nyhedsbrevet, og at menighedsforsendelserne videresendes til de relevante personer lokalt. På den kommende lederkonference vil også lyde en opfordring til dette!