Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Valg til BaptistKirkens ledelse

26/01/2022

På Landskonference 1, som afholdes på Lindenborg d. 18. juli 2022, skal vi vælge medlemmer til BaptistKirkens ledelse efter de nye regler, som blev vedtaget på Landskonferencen i oktober 2021.
Medlemmer af ledelsen, der er villige til genvalg opstilles direkte (skal ikke foreslås igen). Efter ledelsesmødet den 21. januar kan det oplyses:
Valg af formand: Per Beck genopstiller.
Valg af medlemmer til ledelsen: Vibeke Dalsgaard og Moses Lal Bawi Peng genopstiller.
Biak Chin Par Lian (Chin Chin) har som suppleant deltaget I ledelsens arbejde. Chin Chin er villig til valg og opstilles ved indstilling fra mindst en menighed.
Medlemmer af ledelsen, der ikke er på valg er: Bodil Højbak Møller og Christian Bylund.
Til ledelsen vælges formand (for et år) og ledelsesmedlemmer (for to år), så ledelsen ud over formanden består af mindst fire og højst seks medlemmer + eventuelle suppleanter. For at ledelsen bliver fuldtallig skal der således foreslås mindst et nyt medlem, der ikke har deltaget i ledelsens arbejde i indeværende år.
Menighederne sender forslag til kandidater til sekretariatet senest den 18. april. Forslagsudvalget indhenter tilsagn fra opstillede kandidater. Såfremt der herefter ikke er opstillet kandidater til ledelsen, så der ud over formanden kan vælges en ledelse på seks medlemmer og en suppleant kan forslagsudvalget supplere antallet af opstillede kandidater således, at der ud over formanden kan vælges seks ledelsesmedlemmer og en suppleant.
Kandidater foreslået af menigheder opstilles altid, når tilsagn er indhentet. Organisationer og personer kan indsende ideer til kandidater, via BaptistKirkens sekretariat, til forslagsudvalget, der selv afgør, om der arbejdes videre med fremsendte, såfremt der er behov for at supplere menighedernes foreslåede kandidater.