Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Regnskab 2019

20/05/2020

Ledelsen og revisor har godkendt BaptistKirkens regnskab for 2019. Regnskabet udviser et pænt overskud, der er foranlediget af gaver og arv med særlige formål. Regnskabet kan ses på BaptistKirkens hjemmeside her.
Når vi ser bort fra formålsbestemte gaver/arv og kursreguleringer (’papirpenge’), udviser regnskabet et underskud på ca. 145.000 kr.
BaptistKirkens væsentligste indtægtskilde er menighedernes bidrag, og her må vi konstatere, at bidragene i 2019 er ca. 50.000 kr. mindre end året før. Ud fra oplysningerne i håndbogen kan vi se, at hvis alle menigheder afregnede 7,5% af de indsamlede bidrag til basisbudgettet, ville indbetalingerne i 2019 have været ca. 330.000 kr. højere.
Hvis vi i fællesskab når normen med de 7,5% til basisbudgettet af menighedens indsamlede midler, ville vi dels stå uden underskud, dels have mulighed nye faste aktiviteter. Det er Ledelsens håb, at vi sammen arbejder på dette mål.