Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 1. november 2023

Generalsekretæren sygemeldt, lønændringer pga St. Bededag samt ny prædikant.

Kære menigheder

Sygemelding

Generalsekretær Torben Andersen er i øjeblikket sygemeldt på deltid. Sygemeldingen er forårsaget af komplikationer og efterbehandling efter en operation i blæren, hvor der blev fjernet forstadier til kræft. Samtidig har Torben også eftervirkninger efter en tidligere hjerteoperation, som han er i behandling for. Vi forventer, at Torben vil blive helt raskmeldt i løbet af december måned.
Sygemeldingen betyder, at både menigheder og enkeltpersoner gerne må rette henvendelse til Torben, men at han for nuværende ikke rejser langt eller deltager i længerevarende møder og konferencer.

Bidragskuverter – kort svarfrist!

Det er blevet tid til at bestille bidragskuverter – også kaldet offerkuverter – og regnskabskuverter til de næste fem års forbrug.
Der bruges ikke så mange bidragskuverter længere, så bestillingerne er faldet meget. Derfor skal der nu bestilles til fem år – altså 2024-2028 – ellers bliver de alt for dyre at producere.
Bestilling af bidragskuverter og regnskabskuverter sendes til info@baptistkirken.dk med oplysning om antal samt leveringsadresse, mailadresse og telefonnr. på modtager senest 8. november. Bestilling går videre til trykkeriet 9. november. Vi forventer levering i slutningen af november.

Men – der er altså fem år til, at I igen kan bestille kuverter, så det er vigtigt at give denne besked videre til bidragssekretæren med det samme!

Store Bededags afskaffelse – lønmæssige konsekvenser

Som de fleste nok har opdaget, har regeringen vedtaget at afskaffe Store Bededag med virkning fra 2024.
Samtidig har Folketinget vedtaget en lov, der forpligter arbejdsgiverne til at kompensere deres medarbejdere for den ekstra arbejdsdag.
Fra 1. januar 2024 har alle medarbejdere med fast månedsløn (funktionærer og lign.) derfor ret til et løntillæg på 0,45% af årslønnen.
Tillægget skal gives indtil videre – der er ikke sat udløbsdato på det. Bemærk, at tillægget også skal gives til nyansatte, også selv om de er nyuddannede, og aldrig har arbejdet på Store Bededag. Medarbejdere på barselsorlov har ret til tillægget, også selv om de ikke får deres sædvanlige løn under orloven.
Lønbureauer som Dataløn og Danløn vil automatisk indarbejde løntillægget, men beregner og udbetaler man løn manuelt, skal man altså være opmærksom på at få tillægget med.
Det er ikke muligt at undgå tillægget ved at give sine ansatte en ekstra fridag.

Ovenstående er også sendt direkte til kassererne. Evt. spørgsmål kan rettes til Ulla Holm, ulla@baptistkirken.dk, tlf. 2299 6483.

Tilføjelse til listen over prædikanter, der er til rådighed for enkelttjenester

Gert Bjørsted, der i sommer blev ansat som præst i Vrå, stiller sig til rådighed for gudstjenester i andre kirker. Han kan kontaktes på tlf. 6170 0504 eller Bjorsted@gmail.com.

I dagens nyhedsbrev kan du også læse nyt fra Afrika og et stillingsopslag fra Holbæk.

Mange hilsner
Gitte Elleby