Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 11. november 2020

Kære menigheder

Resultat af elektronisk afstemning

BaptistKirkens formand Per Beck meddeler: Der er gennemført elektronisk afstemning om forskellige punkter, der skulle have været behandlet på Landskonferencen den 7. november 2020. Afstemningsresultatet er opgjort af Ulla Holm med følgende resultat:

32 menigheder, 5 organisationer og 3 ledelsesmedlemmer har afgivet i alt 106 stemmer.

Afstemninger:JaNejBlank
A   Årsberetning10600
B   Budgetforslag10501
C   Bemyndigelse til godkendelse af årsregnskab 2020 

101

 

5

 

0

D Valg:StemmerBlanke
a: Formandsvalg:

Per Beck

1051
b: Ledelsesmedlem:

Vibeke Dalsgaard

1006
b: Ledelsesmedlem:

Moses Lal Bawi Peng

1042
c: Revisor:

Evan Klarholt

1060

Tak til menighederne og organisationerne for deltagelse i afstemningen.

Tak til Kio for tjenesten med arbejdet i BaptistKirkens ledelse og velkommen til Moses til at tage del i arbejdet fremover.

Generalsekretær Torben Andersen udtaler glæde over et meget klart valgresultat, ønsker genvalgte og nyvalgte medlemmer af ledelsen tillykke med valget og ser frem til et forsat godt samarbejde med ledelsen.

Nye restriktioner i syv nordjyske kommuner

BaptistKirkens formand Per Beck udtaler: Ledelsen drøftede på sit møde den syv. november de nye restriktioner, der er indført i syv nordjyske kommuner.

Kirkeministeriet har meddelt, at der ikke ændres på bestemmelserne vedrørende gudstjenester og kirkelige anledninger (bortset fra at udendørs arrangementer – ikke begravelser – er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10.

Vi opfordrer menighederne i de syv kommuner til nøje at overveje, hvilke aktiviteter der gennemføres, og i videst muligt omfang medvirke til, at intentionerne i de indførte restriktioner respekteres.

De syv kommuner er beliggende i Aalborg stift og Viborg stift, og de to biskopper har sendt et brev til de folkekirkelige menigheder. Vi videregiver link til brevet, da vi også som frikirker kan søge inspiration her:

https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2020/brev-fra-biskopperne-i-aalborg-og-viborg-stift

Alle vores menigheder, og særligt menighederne i de syv kommuner, er ramt af Corona-restriktionerne. Det er ledelsens bøn og håb, at vi må finde veje til at Kristus forkyndes i en verden, hvor behovet for Hans kærlighed og nåde måske ikke har været større siden krigen. Må Guds velsignelse følge os alle.

Projektfolder 2021

Det var meningen, at projektfolderen for 2021 skulle præsenteres på Landskonferencen i Fredericia, men som bekendt blev det ikke muligt at mødes. I stedet får I folderen tilsendt her (se vedhæftet fil), så I kan printe hele folderen eller de sider, der er relevante for jer. Folderen præsenterer vores fælles projekter i Danmark, Myanmar, Rwanda og Burundi, og kan forhåbentlig være en inspiration til at bakke økonomisk op om et eller flere projekter, også i 2021. Folderen kan også findes på www.baptistkirken.dk – se under Mission.

Læs også dagens nyhedsbrev!

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads