Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 11. september 2019

Om kommende ledelsesmøder, bidrag til projektfolderen, testamenter og flygtningeindsamling.

Kære menigheder

Kommende ledelsesmøder

Kalenderen på BaptistKirkens hjemmeside er opdateret med bl.a. datoer for de planlagte ledelsesmøder frem til næste sommer. Husk at sager, som ønskes behandlet på møderne, skal sendes til enten formanden eller Sekretariatet senest 14 dage før mødet afholdes.

Projektfolder 2020

Forberedelserne til projektfolderen 2020 er i gang, og alle menigheder inviteres derfor, i lighed med tidligere år, til at få deres projekter med i folderen. Folderen udgives op til Landskonference 2. Hvis jeres menighed har et projekt, I ønsker at få med i projektfolderen, skal materialet være Sekretariatet i hænde senest mandag den 7. oktober 2019.
Materialet skal indeholde tekst, der beskriver projektet, ca. 15 linjer:
Projektets formål
Hvad bliver pengene brugt til
Hvor stort et beløb håber I at samle ind (behovet) og
oplysninger om indsamler/projektansvarlig: jeres menigheds navn, samt kontonummer, som beløb skal sendes til, evt. mærke, som identificerer hvad beløbet er tænkt til, samt om bidraget er fradragsberettiget.
Og et godt billede, der illustrerer jeres projekt!

Gratis testamenter

I dagens nyhedsbrev kan man læse om det samarbejde mellem virksomheden Dokument 24 og Baptistkirken i Danmark som betyder, at Dokument 24 gratis opretter testamenter, hvis BaptistKirken betænkes. Dokument 24 er en juridisk virksomhed, som på denne måde ønsker at støtte de velgørende organisationer i Danmark. Til gengæld håber de selvfølgelig på, at kunderne er tilfredse og derfor kommer igen, når de på et andet tidspunkt har brug for juridisk assistance. Der er altså ingen forpligtelser mellem Dokument 24 og BaptistKirken, hverken økonomiske eller andre.
Menigheder, som er §8a-godkendte kan få et lignende samarbejde med Dokument 24 – altså at jeres medlemmer gratis kan få oprettet et testamente, hvis menigheden betænkes. Det kræver, at I henvender jer til Jørgen Koch hos Dokument 24 (info@dokument24.dk), og at I følger hans anvisninger om at lægge et link til virksomheden på menighedens hjemmeside.

Dansk Flygtningehjælp indsamling

KIT – Kirkernes Integrations Tjeneste og Dansk Flygtningehjælp sendte i slutningen af august e-mails til de fleste baptistmenigheder med en opfordring til at deltage i Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 3. november.
Her er lidt fra e-mailen:

Tilmeld dig årets landsindsamling her. Vi har vedhæftet et opslag, du gerne må hænge på i kirken.
Flere steder møder kirkens medlemmer talstærkt frem og kombinerer gudstjenesten med en tur med indsamlingsbøssen og gør indsamlingen til en hyggelig, fælles aktivitet. Vi håber, I planlægger indsamlingsdagen med i efterårets aktiviteter.
Er I mange i menigheden, der deltager, kan udlevering af indsamlingsbøsser og ruter aftales med den lokale koordinator af indsamlingen inden selve dagen. Kontaktoplysninger til den lokale koordinator og udleveringssted i jeres lokalområde findes her: Lokal koordinator.”

 

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads