Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 16. december 2020

Kære menigheder

Disse to punkter fra dagens nyhedsbrev sendes hermed også direkte til menighederne.

BaptistKirkens ledelse mødes 17. december

”Vi håber på et fysisk møde i Aalborg denne gang”, udtaler generalsekretær Torben Andersen forud for mødet, ”da det styrker fællesskabet og samtalen at sidde omkring samme bord, selvom vi i årets løb også har gjort gode erfaringer med virtuelle møder.”
Dagsorden indeholder bl.a. en drøftelse af BaptistKirkens styrker og svagheder set med de enkelte ledelsesmedlemmers øjne ud fra en SWOT-analyse. Et analyseværktøj som redskab til at se styrker, svagheder, muligheder og trusler, hvor et skema er udfyldt hjemmefra. Samtalen skal pege fremad mod arbejdet og indsatsområder i det nye og kommende år.
Mødet vil også formulere forslag til ændringer af vedtægter og regler på baggrund af diverse input de sidste måneder. Forslaget kommer til høring i menighederne i foråret inden beslutningsforslag til kommende landskonference. Bl.a. handler det om antallet af ledelsesmedlemmer.
Mødet følger op på diverse punkter fra den aflyste landskonference i november samt forberedelse af ledelsens nye besøgsrunde i menighederne – jf. nyhedsbreve og artikler på baptist.dk de senere uger. Daglig leder af Studiecenter for menighedsbaseret teologi, Henrik Holmgaard, deltager i punktet vedrørende ”køreplan for visions- og strategiproces 2025” for SCMT. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2021 og en ny skal udarbejdes mellem baglandskirkerne. Senest er Dansk Oase kommet med og i bestyrelsen sidder nu også Anders Michael Hansen, tidligere rektor for SALT (Skandinavisk Akademi for ledelse og teologi). For BaptistKirken er Ole Lundegaard og Torben Andersen i bestyrelsen.
Rasmus Elkær Larsen (konsulent i Baptisternes Børne- og ungdomsforbund) kommer hurtigt forbi og uddyber materialet ”Den røde tråd” og samspillet med menighederne.
På baggrund af mødet i udvalget for International Mission tidligere på måneden vil ledelsen blive orienteret om, hvor vi står med hensyn til mulig udsendelse af medarbejdere, og prioritering af emner for samarbejdet med vores partnere i Burundi, Rwanda og Myanmar.
I januar mødes arrangørerne af sommerstævnet for at vurdere, om vi kan arbejde frem mod et stævne i 2021. Ledelsen vil naturligvis drøfte input til, om og hvordan et ”sommerstævne” kan gennemføres?

Fastemateriale 2021 

… er ved at blive færdiggjort. Titlen for materialet er: ’Fællesskab med Jesus – og hinanden’. Til de 40 dage mellem askeonsdag og palmesøndag er små andagtsstykker, som kan skabe stilhed og eftertænksomhed hos den enkelte. Materialet har denne gang et lille tvist, idet en del af dagene er kombineret med små og større aktiviteter for børnefamilier – eller for bedsteforældre og børnebørn.  Vi håber derigennem at give anledning til ikke kun personlig andagt, men også til fællesskab i familierne.
Hæfterne kan bestilles hos Vibeke Dalsgaard sortebaervej5@gmail.com. De koster 15 kr. pr. stk. + forsendelse. Bestil gerne samlet for menigheden. Når I har bestilt, vil I efterfølgende få besked om det samlede beløb til indbetaling. Hæfterne bliver tilgængelige medio januar.
Vi håber, materialet vil bringe glæde. Glædelig jul til jer alle.
Lotte Holm Boeriis og Vibeke Dalsgaard

 

Vi håber, I også læser de øvrige nyheder i dagens nyhedsbrev, bl.a. at generalsekretær Torben Andersen har været til møde med kirkeministeren, at Sekretariatet holder lukket fra d. 19/12-3/1 inkl. og noget om baptister på Samsø med et interessant tvist til nutidens USA.

 

På vegne af alle ansatte ønsker jeg en glædelig jul og et velsignet nyt år til alle menigheder. Jeg håber, der bliver gode anledninger i kirkerne – eller virtuelt – i denne mærkelige tid.

Gitte Elleby