Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Nytårshilsen fra BaptistKirkens ledelse 2021

På dansk og chin

Til alle medlemmer og venner af menighederne i Baptistkirken i Danmark

BaptistKirkens ledelse vil ønske alle et godt nytår med håbet om Guds velsignelse over den enkelte og menighedernes og arbejdsgrenenes virke.

Året 2020 blev meget anderledes, end vi havde forestillet os ved årsskiftet 2019/2020. Corona-pandemien kom på mange måder til at præge livet for den enkelte og i arbejdsgrene og menigheder. Vi oplevede lukkede kirker, at vi ikke kunne samles til de mange anledninger, der normalt præger livet i menigheder og arbejdsgrene, og pandemien krævede også ofre i vores sammenhæng.

Vi oplevede (og oplever) kreativitet i menighedernes virke, og gudstjenester, andagter, ugens ord m.m. blev digitaliseret, så vi i praksis oplevede at ”være sammen hver for sig”. Det havde så også den effekt, at vi fik mulighed for at besøge hinanden til gudstjenester mv og nogle af os, der ikke normalt kan deltage i gudstjenesten, kunne være med.

Den kreativitet i evangeliets formidling, som blev skabt af pandemien, må vi ikke tabe i arbejdet, der rækker ud over pandemi og restriktioner.

Det lykkedes ikke, at vi i år kunne samles til sommerstævne og Landskonferencesamlinger. Det mest nødvendige blev behandlet ved elektronisk afstemning, men vi savner at kunne styrke fællesskabet og være sammen i samtalen om vores opgaver.

Samtalen mellem menigheder og med ledelsen skal ikke føre frem til ”at alle retter ind” men til, at vi i respekt for hinandens forskelligheder arbejder frem mod vores fælles mål: At forkynde Kristus, og det som opstanden.

Vi skulle i 2020 have haft fokus på, hvordan vi bedst styrker og udruster vores menigheder. Der er bl.a. arbejdet med et nyt tilbud ”Vital”, som Jan Kornholt er tovholder på, på arbejde med menighedsplantning, med kontakten mellem menigheder og ledelse gennem menighedsbesøg og generalsekretærens virke, teologisk lægmandsuddannelse, BASIS og Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi, SCMT, der bl.a. tilbyder læringsnetværk og supplerende kurser for teologistuderende og præster. Vi ville gerne været nået længere i samtalen med børne- og ungdomsorganisationerne om trosformidling til børn og unge og have fortsat og udbygget det økumeniske samarbejde, bl.a. gennem arbejde i Danske Kirkers Råd. En del aktiviteter har været ”underdrejet”, men det er vores håb og bøn, at vi får mulighed for at udfolde tilbuddene helt i 2021.

Det er altid en opgave for ledelsen sammen med menighederne at arbejde på at styrke sammenhængskraften i vores kirke uanset etnicitet, geografi, teologiske fremtrædelsesformer og tolkninger. Denne centrale opgave vil vi opfordre til, at alle bidrager med input til, at vi løser bedst muligt.

Vi ser frem til, at det nye år vil give os nye og stærkere muligheder – uden Corona – til at fortsætte arbejdet med evangeliets formidling i vores land, såvel som et fortsat styrket kirkeligt samarbejde med vore partnere i Burundi, Rwanda og Myanmar.

Den jul, vi netop har fejret, minder os om, at Kristus blev menneske som udtryk for Guds kærlighed og omsorg for sin skabning. Vi kan hvile trygt i Hans nåde og lade dette inspirere os til at gøre Hans gerning, der hvor vi hver især fik vores virke.

Med ønsket om Guds velsignelse over det nye år, sender BaptistKirkens ledelse vores bedste hilsner.

 

Per Beck                                Vibeke Dalsgaard                                      Torben Andersen
Formand                                næstformand                                              generalsekretær

Lotte Holm Boeriis                 Poul Erik Bjerg                                           Moses Lal Bawi Peng


Downloads

Downloads