Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 16. januar 2019

Kære menigheder

Håndbog 2019

Nu er det tid til at indsende materiale til BaptistKirkens Håndbog 2019. Jeg vedhæfter brev fra Bente Jensen om bestilling mm samt statistikskemaer for medlemmer og økonomi, som skal udfyldes og returneres til Bente senest 5. marts. Vær opmærksom på, at aldersfordelingen i medlemsstatistikken er ændret, så der nu deles ved 18 år.

Desuden skal I indsende rettelser til 2018-håndbogens adresseliste hertil senest 5. marts.

Nye personer på listen skal udfylde en samtykkeerklæring, gengangere fra sidste år skal ikke udfylde igen.
Erklæringerne kan enten sendes hertil med alm. post eller skannes og sendes sammen med navnene på info@baptistkirken.dk.
Husk at erklæringerne skal tilrettes til den enkelte menighed (det, der er markeret med gult) og at der er en speciel erklæring til præst og menighedsrådsformand/kontaktperson, som også står på www.baptistkirken.dk under menighedens kontaktoplysninger.
Er der tvivlsspørgsmål vedr. erklæringerne, så ring eller skriv!

Der er fra flere sider udtrykt ønske om at få håndbogen lidt tidligere. Det vil vi gerne forsøge, men det kræver, at alle bidragydere overholder deadlines, siger redaktøren!

Ny bekendtgørelse

Der er nu kommet en ny bekendtgørelse om godkendelse iflg. Ligningslovens §8A og §12, stk. 3. Læs bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206137.
Bekendtgørelsen ’retter ind’ efter Trossamfundsloven, så kravet om 50 medlemmer bortfalder, dvs. at alle baptistmenigheder fremover kan søge og få godkendelse. Også organisationer, som er tilknyttet BaptistKirken, kan få godkendelse – i organisationer er der dog krav om et medlemstal på mindst 50.

GDPR-vejledning fra Justitsministeriet

Den længe ventede vejledning til foreninger om GDPR er nu udkommet. Læs den her: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Databeskyttelse/endelig_vejledning_med_ofte_stillede_spoergsmaal_om_frivillige_foreningers_behandling_af_personoplysninger.pdf.
Denne vejledning er formentlig det mest konkrete værktøj, der endnu er kommet til GDPR-arbejdet. Den indeholder fx mange eksempler på situationer, man kan stå i som forening (menighed), så sørg for at sende linket til den i menigheden, der er ansvarlig for GDPR.

Fastematerialet er på vej i trykken

Til fasten i 2019 – som falder i perioden 6. marts til 14. april – er der udarbejdet et enkelt fastehæfte, som bærer titlen: Lovsynger Herren.
Hæftet indeholder mange menneskers bud på salmer og sange, som har en særlig betydning for dem. Bidragyderne er mennesker fra flere forskellige kirker og fra forskellige dele af vores samfund – alle med relationer til dansk kirkeliv.
Hæftet koster 15 kr.  pr stk. + forsendelsesomkostninger og skal bestilles hos Vibeke Dalsgaard.

Send en mail til sortebaervej5@gmail.com med angivelse af

  • Menighedens navn
  • Antal
  • Modtagers navn og adresse

Herefter vil hæfterne blive sendt med regning og indbetalingsoplysninger.

 

Husk også at læse dagens nyhedsbrev!

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen


Downloads

Downloads