Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 25. marts 2020

Kære menigheder

Myndighedernes beslutninger vedr. Covid19 forlænget

BaptistKirkens ledelse gør opmærksom på, at myndighedernes beslutninger om at stoppe al mødeaktivitet i Danmark med mere end 10 personer er blevet forlænget til og med 2. påskedag den 13. april 2020.
Dette indebærer, at ledelsen anbefaler, at alle gudstjenester – undtagen begravelser – og al anden mødeaktivitet i menighederne aflyses i denne periode.

Information vedr. Sommerstævne og Covid-19

”Den udfordrende situation, som vi oplever i verden og i Danmark med Covid-19, får nu desværre også konsekvenser for vores Sommerstævne.
Vi forventer på nuværende tidspunkt, at vi gennemfører Sommerstævne 2020 som planlagt. Vi vil dog løbende vurdere, hvilke restriktioner der bliver meldt ud, og tage stilling derefter.

I første omgang har Covid-19 resulteret i, at vi har meget svært ved at få vores tilmeldingsbrochure formidlet ud til jer alle, da alle kirker jo har aflyst gudstjenester mv.
Vi har derfor valgt at udsætte åbning af tilmeldingen til søndag d. 10. maj kl. 12.00. Vi har på den måde mulighed for at få sendt brochurer ud, så alle har mulighed for at være klar til tilmeldingen åbner.

Udsættelsen gør naturligvis, at tiden fra åbning til opstart af stævne er fem uger kortere – men vi håber, at alle er klar på at tilmelde sig, når vi åbner for tilmeldingen.

Alle vores udvalg arbejder videre på at planlægge årets bedste stævne, og vi håber meget på, at Covid-19 situationen ikke får indvirkning på afholdelsen. Tilmeldingsbrochuren ligger nu online på hjemmesiden, og der kan du orientere dig om det spændende program, vi har på i år.

Pas på hinanden derude – og sid klar søndag d. 10. maj kl. 12.00.

Mange hilsner
Lars Gaarden
Stævnechef”

Vi er kirke og fællesskab på nettet

Holder din menighed gudstjeneste på nettet? Vil I invitere andre til at deltage?  Så send et link og en kort beskrivelse til info@baptistkirken.dk – gerne senest fredag.
Vi samler alle links i en oversigt på BaptistKirkens hjemmeside, så andre kan komme på ’besøg’. Oversigten findes her og den opdateres løbende.

9 gode råd til at streame gudstjenester

Læs gode råd og erfaringer fra Rasmus Elkjær Larsen, præst i Åbenrå Frikirke:
https://www.kirke.dk/frikirkepraest-ni-gode-raad-til-streame-gudstjenester

Særligt til børnefamilierne

Vi har modtaget en speciel henvendelse fra Sundhedsstyrelsen, som de har bedt os formidle til alle børnefamilier, vi har berøring med. Vi vil derfor opfordre jer som menigheder at sørge for, at alle familier i jeres netværk får disse informationer.
Moses Peng fra Chin Christian Association, CCA-DK og præst i CBC Esbjerg har skrevet en vejledning til forældrene på chin-sproget. Har I chin-familier i jeres menighed, vil vi opfordre jer til at sende/give dem Moses’ brev.

Præstekonvent aflyst/udskudt!

Henrik Nissen og Jan Kornholt oplyser, at det planlagte præstekonvent 1.-2. maj 2020 er aflyst og udskudt indtil videre. Uanset der forhåbentlig er mere normale tilstande om en måned, så er det lige nu svært – og forbundet med stor usikkerhed – at skulle færdiggøre forberedelserne. Derfor aflyses arrangementet og en ny dato vil blive bestemt hurtigst muligt

Begravelser og bisættelser under COVID-19

Folketinget vedtog den 17. marts en bekendtgørelse, som forbyder forsamlinger af mere end 10 personer. Denne regel gælder ikke begravelser og bisættelser. I stedet gælder bekendtgørelsens §7, der beskriver forholdene for butikker og andre lokaler med offentlig adgang. Det vil sige, at begravelser og bisættelser kan afholdes under iagttagelse af følgende retningslinjer:

  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm (beregnet som lokalets areal – ikke kun frit gulvareal)
  • Salen skal indrettes, så det er muligt at holde afstand. Fx kan hver 2. bænkerække fjernes/afspærres, og hver kun anden plads i rækken benyttes.
  • Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer med symptomer på virussygdom ikke må deltage (kan findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside)
  • Alle medarbejdere skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne mv.
  • Der bør være håndsprit tilgængeligt

Det vil være en god idé at opfordre de pårørende ved begravelser/bisættelser til at invitere så få som muligt med, og til gengæld foreslå, at når corona-pandemien er ovre, vil der være mulighed for at samles til en mindehøjtidelighed i kirken, hvor der vil være plads til alle.

Evangelisk Alliance sammen med Den Katolske Kirke og Frikirkenet opfordrer til Bøn for Danmark på søndag

I kan hente et billede her, som allerede nu kan sættes på jeres platforme og opmuntre jeres netværk til at være med til en bededag for Danmark.
På selve bededagen kan I deltage i bønnen, som det nu er naturligt og muligt for jer.
Hvis I streamer gudstjenesten eller optager en video på forhånd og lægger den på YouTube, så tag f.eks. ekstra tid til at bede, brug evt. en af bønnerne fra hjemmesiden og henvis til hjemmesiden til dem, der lytter. Så kan de bede med og bede videre, efter gudstjenesten er forbi.
Hvis i ikke streamer, kan I f.eks. tage én af de skrevne bønner – eller skrive din egen – og lave en bønnevideo på din mobil og f.eks. lægge den på Facebook. Du kan også bare skrive en bøn og lægge den på Facebook.
Alt, hvad der sætter fokus på bøn for Danmark på søndag, vil gøre, at vi føler samhørighed i denne svære tid. Læs mere her

Læs også dagens nyhedsbrev om ledelsens arbejde, de udsendte i Rwanda, et jordskælv og en studiebog.

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads