Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Visions- og strategiproces 2025 for SCMT

27/01/2021

Daglig leder af Studiecenter for menighedsbaseret teologi, Henrik Holmgaard, deltog i en samtale med BaptistKirkens ledelse for nylig. Anledningen var, at SCMT i dette halvår sammen med baglandskirkerne arbejder med ”Visions- og strategiproces 2025” for SCMT, da den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2021. Derfor søges en afdækning af den nuværende situation, fremtidens behov og forventninger til uddannelse af præster, menighedsplantere, læringsnetværk for teologistuderende mv. I januar indsamles data fra de respektive baglandskirker (Apostolsk Kirke, Vineyard, BaptistKirken og senest også Dansk Oase), hvor kirkeledelser og præster giver input. Et vigtigt skridt i processen er et superdøgn den 14-15. april, hvor Missionsforbundet og Mosaik også deltager som observatører. For BaptistKirken er det vigtigt også at tænke vore migrantmenigheder og deres præster med i fremtidens SCMT, samt generel rekruttering af nye præster og efteruddannelse af nuværende. Alt dette i en sund balance med vægt på både at have præster med teologisk uddannelse og være kirke med dybe rødder i en lægmandsbevægelse.