Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

BaptistKirkens ledelse mødes 17. december

16/12/2020

”Vi håber på et fysisk møde i Aalborg denne gang”, udtaler generalsekretær Torben Andersen forud for mødet, ”da det styrker fællesskabet og samtalen at sidde omkring samme bord, selvom vi i årets løb også har gjort gode erfaringer med virtuelle møder.”
Dagsorden indeholder bl.a. en drøftelse af BaptistKirkens styrker og svagheder set med de enkelte ledelsesmedlemmers øjne ud fra en SWOT-analyse. Et analyseværktøj som redskab til at se styrker, svagheder, muligheder og trusler, hvor et skema er udfyldt hjemmefra. Samtalen skal pege fremad mod arbejdet og indsatsområder i det nye og kommende år.
Mødet vil også formulere forslag til ændringer af vedtægter og regler på baggrund af diverse input de sidste måneder. Forslaget kommer til høring i menighederne i foråret inden beslutningsforslag til kommende landskonference. Bl.a. handler det om antallet af ledelsesmedlemmer.
Mødet følger op på diverse punkter fra den aflyste landskonference i november samt forberedelse af ledelsens nye besøgsrunde i menighederne – jf. nyhedsbreve og artikler på baptist.dk de senere uger. Daglig leder af Studiecenter for menighedsbaseret teologi, Henrik Holmgaard, deltager i punktet vedrørende ”køreplan for visions- og strategiproces 2025” for SCMT. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2021 og en ny skal udarbejdes mellem baglandskirkerne. Senest er Dansk Oase kommet med og i bestyrelsen sidder nu også Anders Michael Hansen, tidligere rektor for SALT (Skandinavisk Akademi for ledelse og teologi). For BaptistKirken er Ole Lundegaard og Torben Andersen i bestyrelsen.
Rasmus Elkær Larsen (konsulent i Baptisternes Børne- og ungdomsforbund) kommer hurtigt forbi og uddyber materialet ”Den røde tråd” og samspillet med menighederne.
På baggrund af mødet i udvalget for International Mission tidligere på måneden vil ledelsen blive orienteret om, hvor vi står med hensyn til mulig udsendelse af medarbejdere, og prioritering af emner for samarbejdet med vores partnere i Burundi, Rwanda og Myanmar.
I januar mødes arrangørerne af sommerstævnet for at vurdere, om vi kan arbejde frem mod et stævne i 2021. Ledelsen vil naturligvis drøfte input til, om og hvordan et ”sommerstævne” kan gennemføres?