Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Hilsen fra Rebild Efterskoles bestyrelse

23/09/2020

Lone Valbak skriver: ”Vi henvender os til jer i håb om, at I vil støtte og hjælpe os på Rebild Efterskole. Skolen har igen i år et hold af aktive og engagerede elever. Vi oplever igen i år et stigende elevtal og det ser ud til at fortsætte de kommende år. Rebild Efterskole har mulighed for momsfritagelse, hvilket vil betyde en besparelse på skolens budget. For at dette kan træde i kraft, skal skolen modtage en gave på minimum 200 kroner fra mindst 101 personer, som skal oplyse navn, adresse og cpr.nr. Din gave går til ekstra elevstøtte. Det kan f.eks. dreje sig om køb af sko, sportstøj, og fornødenheder, som eleverne måtte mangle. Vi håber meget, at I/du vil vise jeres støtte på denne håndgribelige måde ved at indbetale de 200 kroner på konto 7459 0001126508 eller på MobilePay 858535. Husk navn, adresse og cpr.nr. Du kan give tilsagn til skolen ved at maile til kontor@rebildefterskole.dk, eller ringe direkte til skolen, tlf. 98 39 17 88. Betalingen skal ske inden nytår, men gerne tidligere, tak. En lille efterskole med BaptistKirken som bagland har brug for stor opbakning.”