Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Møde med kirkeministeren

01/06/2022

BaptistKirkens formand, Per Beck, mødtes onsdag den 25. maj med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, der havde taget sin departementschef og ministersekretær med til mødet.
Mødet har længe været under opsejling, men ministeriet fandt 30 minutter i kalenderen. Per fortæller:
”Jeg startede med at lykønske ministeren med jobbet, men havde meget mere på sinde.
Hvor besværligt det er for især mindre menigheder at opfylde kravene til at være registreret i Trosamfundsregisteret. Vi ønsker en forenkling, så menighederne kan leve op til ønsket i BaptistKirken om at lade sig registrere. Vi har intet at skjule!
Vi ønsker som kirkesamfund at få en generel fristforlængelse for indsendelse af regnskab til Trossamfundsregisteret (fristen er 31. maj med mulighed for en fristforlængelse på tre måneder). Ministeriet har givet fristforlængelse for et år en gang og en gang nægtet forlængelse, hvor vi derfor måtte foretage elektronisk godkendelse. Vi vil gerne overholde princippet om, at det er Landskonference 1, der godkender vores kirkesamfunds regnskab.
Trossamfundsloven skal revideres i næste folketingssamling, og vi håber derfor, at overvejelserne kan følge ovenfornævnte.

Jeg påpegede også den umulige situation, vores etniske menigheder vil blive sat i, hvis kravet om oversættelse af prædikener til dansk gennemføres (og hvem skal læse dem, ministeriet er ikke ligefrem overbemandet, kan man se af andre sager). Jeg anbefalede ministeren at droppe forslaget helt. Hvis der af politiske grunde skal ske noget, så få prædikener indsendt på originalsprog, og få oversat nogle stikprøvevis eller (endnu bedre) kom ud og deltag i gudstjenesterne med sprogkyndige folk. Man er meget velkommen til alle gudstjenester i BaptistKirken. Ministeren konkluderede, ”der er fuld åbenhed”, hvilket jeg nikkede til.
Og så nævnte jeg det urimelige i kurserne for vielsesforrettere, når det gælder erfarne præster. Det har store omkostninger for menighederne.
Det er også urimeligt, at vores foreninger (børne- ungdoms- og spejderarbejdet) kan blive opkrævet gebyrer på 3.000-5.000 kr. for at have en bankkonto, der er et krav for tilskud. Der arbejdes på sagen og kirkeministeren lovede at minde kulturministeren om dette.
Så var kaffekoppen tømt og tiden gået. Det var et venligt møde, hvor ministeren og hendes embedsmænd lyttede og spurgte interesseret om vores kirkes udbredelse, organisation mv.”