Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt om KIT – giv en gave!

07/10/2020

”For 17 år siden tog BaptistKirken sammen med andre danske frikirker et stort skridt mod en fælles koordinering af arbejdet blandt flygtninge og indvandrere – hermed var Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT, en realitet!
KIT har haft stor betydning for opstart af mange migrantmenigheder og lokale danske menigheders involvering i flygtningearbejde.
Størstedelen af KITs økonomiske grundlag tilvejebringes via fonde, så projekter kun gennemføres, når der er givet tilsagn fra eks. Socialministeriet eller andre bidragsydere. I en periode har denne sammenhæng været i ubalance, og der er blevet oparbejdet et større underskud i KIT. Ledelse og bestyrelse har ganske enkelt ikke haft fokus nok på økonomien. På denne baggrund har bestyrelsen dels ændret i den daglige ledelse, men også lagt en stringent plan for genskabelse af likviditeten.
Hans Henrik Lund, der er initiativtager og mangeårig leder af KIT, vil fremover fokusere på sine hovedkompetencer som projektleder, fundraiser og inspirator. Som midlertidig daglig leder, er KITs bestyrelsesformand, Bent Christiansen indtrådt på frivillig basis.
Der er lagt en økonomisk plan, som både bogholder og revisor har tillid til, kan genskabe den økonomiske balance, men også de kirkelige baglande gav bestyrelsen en tillidserklæring til at fortsætte arbejdet på det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde.
Projektmulighederne og -midlerne er til stede, organisationen er på plads, og på en nyligt afholdt visionsdag blev der tegnet en spændende fremtid for KIT.
Et meget væsentligt fundament for KITs eksistensgrundlag er private gavebidragsydere og medlemsbidrag. Ud over, at bidragene er et godt tilskud til KITs drift, er det også livsnødvendigt med et vist antal bidragsydere, for at KIT kan opretholde sin status som modtager af bl.a. offentlige fondsmidler. Læs mere om, hvordan du kan blive medlem eller give en gave til KIT her: http://www.kit-danmark.dk/dk/stotkit/.”
Sådan fortæller Jan Johannsen, som er BaptistKirkens repræsentant i KITs bestyrelse. Han tilføjer: ”Mange tak for enhver gave – som i øvrigt er fradragsberettiget efter gældende regler.”