Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Ekstra menighedsforsendelse 25. februar 2022 - Bøn for fred

Søndag for fred!

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som
verden giver.
Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!
Johannesevangeliet 14,27

Søndag den 27. februar opfordrer vi alle landets baptistkirker til bøn for Ukraine, Rusland og for fred!

Gennem de sidste dage har vi alle set en af de grimmeste sider af menneskets natur helt oppe i vores europæiske baggård. Mennesker dør og lever i frygt og i ufred. Familier bliver splittet og folk flygter fra deres hjem, livsværk og netværk. Situationen er alvorlig og der er brug for hjælp. I første omgang opfordrer vi alle baptistkirker til fælles bøn for alle, der er berørt af situationen, søndag den 27. februar.

Derudover opfordrer vi til at støtte EBF’s fællesindsamling, der går til humanitær hjælp i Ukraine. Pengene vil gå til hjælp med fødevarer, hygiejneprodukter, medicin, generatorer, benzin, tæpper, puder, og hvad der ellers er nødvendigt for mennesker i nød og på flugt.

Støt Ukraineindsamlingen:

Menigheder: Kollekter indsættes på hovedkontoen 3201 3201182417

Private: MobilePay: 15397 eller bankkonto 3201 10042879. Mærk indbetalingerne ”Ukraine”. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.

Per Beck vil desuden på vegne af Baptistkirken i Danmark tage emnet op på Danske Kirkers Råds møde 1. marts for at se, hvad der kan lade sig gøre sammen med de andre kirkesamfund i Danmark

Johannes Aakjær Steenbuch har skrevet en artikel på baptist.dk, hvor I kan læse mere og finde flere ideer til, hvad vi kan gøre som kirker.

Inspiration til bønner

Bøn for Ukraine: af Lasse Åbom

Gud, vi er svage,
når vi bliver forgiftet med troen på,
at styrke vises gennem brutal magt.
Gud, vi er hjælpeløse,
når vi forblændes af overmod
og handler i ren aggression.
Gud, vi er fortvivlede,
når vores håb om fred
knuses af meningsløs krig.
Forbarm dig over os.
Skærm vores medmennesker, der står midt i faren,
ligegyldigt hvilken uniform de bærer – eller om de slet ikke bærer nogen.
Skærm vores befolkninger fra splittelse, mistro og løgn,
så vi ikke bliver lokket til at søge mening i hadet til de andre.
Skærm vores ledere fra deres egne ambitioner,
så de tager det ansvar, de er blevet betroet, alvorligt.
For vi kan ikke selv, Gud.
Vi kan ikke selv.

Bøn for Fred: af Christian Peter Heldgaard Bylund

Vi beder for dem, der frygter
frygter for deres fædreland og for deres egen overlevelse
frygter for deres eget levebrød og for brød på bordet
frygter for deres børns fremtid
frygter for, hvad næste skridt bringer
frygter for det værste i mennesker

Vi beder for dem, der flygter
flygter fra ondskab, tab og død
flygter fra kugleregn og granatnedslag
flygter fra, hvad der før var trygt og godt
flygter fra deres hjemstavn under luftsirenernes kald
flygter, fordi de ikke kan andet

Vi beder for dem, der mister
mister håbet og modet for en bedre fremtid midt i kaos
mister venner, nære og kære
mister legemer og sind, som erstattes af proteser og lidelser
mister retten til medindflydelse i eget liv og i eget land
mister besindelsen midt i kaos

Vi beder for dem, der tvinges
tvinges ud i en krig, de aldrig bad om
tvinges væk fra det liv, de ønskede
tvinges afsted i uniformen, afsted i krig af mørkemænd
tvinges til grufulde handlinger, intet menneske bør tvinges til
tvinges ud i urimelig uvished

Vi beder med dem, der håber
håber, at verden er større end krig og ufred
håber, at mennesker måske en dag kan leve i fred
håber, at tabene bliver små, og at freden må regere
håber, at det her ikke er det sidste kapitel i menneskers historie
håber, at Guds rige må ske fyldest
Amen

Bøn formuleret af den anglikanske ærkebiskop Justin Welby oversat til dansk:

Fredens og retfærdighedens Gud.
Vi beder i dag for det ukrainske folk.
Vi beder for fred og for våbenhvile.
Vi beder for alle dem, der frygter morgendagen,
at din trøstende Ånd vil omslutte dem.
Vi beder dig for dem, der har magten over krig og fred,
at de må få visdom, indsigt og medfølelse
til at vejlede dem i deres beslutninger.
Til sidst beder vi dig for alle dine værdifulde børn, som er i risiko og fare,
at du må holde hånden over dem og beskytte dem.
Vi beder dig i fredsfyrsten Jesu navn,
Amen.