Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse d. 26. januar 2022

Referat fra LK2, valg til ledelsen, modtagere af menighedsforsendelser og personalia til sekretariatet.

Kære menigheder

Referat fra Landskonference 2, 2021

Udsendelsen af referatet fra LK2 er desværre blevet forsinket på grund af sygdom – men her er det. Det kan også findes i Værktøjskassen på www.baptistkirken.dk under Dokumenter, Referater.

Valg til BaptistKirkens ledelse

På Landskonference 1, som afholdes på Lindenborg d. 18. juli 2022, skal vi vælge medlemmer til BaptistKirkens ledelse efter de nye regler, som blev vedtaget på Landskonferencen i oktober 2021.
Medlemmer af ledelsen, der er villige til genvalg opstilles direkte (skal ikke foreslås igen). Efter ledelsesmødet den 21. januar kan det oplyses:

Valg af formand: Per Beck genopstiller.
Valg af medlemmer til ledelsen: Vibeke Dalsgaard og Moses Lal Bawi Peng genopstiller.
Biak Chin Par Lian (Chin Chin) har som suppleant deltaget I ledelsens arbejde. Chin Chin er villig til valg og opstilles ved indstilling fra mindst en menighed.
Medlemmer af ledelsen, der ikke er på valg er: Bodil Højbak Møller og Christian Bylund.

Til ledelsen vælges formand (for et år) og ledelsesmedlemmer (for to år), så ledelsen ud over formanden består af mindst fire og højst seks medlemmer + eventuelle suppleanter. For at ledelsen bliver fuldtallig skal der således foreslås mindst et nyt medlem, der ikke har deltaget i ledelsens arbejde i indeværende år.

Menighederne sender forslag til kandidater til sekretariatet senest den 18. april. Forslagsudvalget indhenter tilsagn fra opstillede kandidater. Såfremt der herefter ikke er opstillet kandidater til ledelsen, så der ud over formanden kan vælges en ledelse på seks medlemmer og en suppleant kan forslagsudvalget supplere antallet af opstillede kandidater således, at der ud over formanden kan vælges seks ledelsesmedlemmer og en suppleant.
Kandidater foreslået af menigheder opstilles altid, når tilsagn er indhentet. Organisationer og personer kan indsende ideer til kandidater, via BaptistKirkens sekretariat, til forslagsudvalget, der selv afgør, om der arbejdes videre med fremsendte, såfremt der er behov for at supplere menighedernes foreslåede kandidater.

Modtagere af menighedsforsendelsen

Husk at skrive til info@baptistkirken.dk hvis der er ændringer i modtagerne af disse forsendelser i forbindelse med evt. nyvalg til poster i menigheden. Hver menighed kan få forsendelserne sendt til én hovedadresse samt til yderligere fire e-mailadresser.

Personalia til Sekretariatet

Vi kan ikke nå at holde os opdateret med alle mærkedage, og derfor har vi brug for menighedernes hjælp til at kunne sende hilsner til forskellige mærkedage og dødsfald.

Send besked til Sekretariatet:

– når der blandt medlemmerne er personer, der er ansat i menighederne, eller som er overgået direkte fra ansættelse til efterløn/pension, som fylder 70 – 75 – 80 – 85 år osv., eller som har sølv- eller guldbryllup

– når ansatte pensioneres eller overgår til efterløn

– ved dødsfald blandt ansatte, eller tidligere ansatte, som er overgået direkte fra ansættelse til efterløn/pension, samt ægtefæller/enker/enkemænd til førnævnte.

– når menigheder fejrer 75 – 100 – 125 – 150 osv. års jubilæum

 

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads