Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 10. april 2019

Om Fælleserklæring, idékatalog, regnskabsvejledning og ferie.

Kære menigheder

 

Fælleserklæringen – En kirke på vej

I vedhæftede dokument findes dels fælleserklæringen (den første side), dels førsteudgaven af idekataloget, der skal supplere fælleserklæringen.
Siden processen begyndte på LK2 i Vejle i november måned sidste år, har mange kommet med input til fælleserklæringen og idekataloget.
Selve fælleserklæringen skal fremsættes som forslag til LK1 til sommer og vedtages af landskonferencen. Vi opfordrer menigheder og enkeltpersoner, der måtte have bemærkning til den udsendte udgave, til at sende kommentarer senest 25. april til Sekretariatet på info@baptistkirken.dk. Ledelsen vil herefter primo maj formulere forslaget til landskonferencen.
Som supplement til fælleserklæringen udarbejdes et idekatalog med ideer til at realisere fælleserklæringen i praksis. Førsteudgaven er en sammenskrivning af de input, vi har fået på LK2 og de tre regionale møder. Vi beder menigheder eller enkeltpersoner komme med uddybende forslag til de enkelte punkter – specielt hvor der er angivet en *.
Idekataloget skal ikke vedtages som forslag, men vi vil gerne lægge en udgave af kataloget frem til LK1, og derfor beder vi om at få input til idekataloget inden udgangen af maj. Ideer sendes til  metteholmgaard@gmail.com eller info@baptistkirken.dk.

Regnskabsvejledning fra Kirkeministeriet

Kirkeministeriet har offentliggjort en ”Vejledning om udarbejdelse og indsendelse af årsregnskab for anerkendte trossamfund”, som også er udsendt til alle menigheder (til e-boks). Vejledningen (8 sider) kan også læses her: http://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/officielt/Vejledning_om_indberetning_af_aarsregnskaber_for_anerkendte_trossamfund_-_Til_Erhvervsstyrelsen_8._februar_2019_ERST-konverteret.pdf
Vejledningen handler om, hvordan BaptistKirkens og menighedernes regnskaber fremover (fra og med regnskabet for 2019) skal udformes for at opfylde regnskabslovens klasse A. Der er også uddybende forklaring til den oversigt over donationer, der skal indarbejdes i regnskabet eller uploades sammen med dette. Der er ikke noget afgørende nyt i denne vejledning i forhold til, hvad der tidligere er meldt ud, så menigheder, der allerede har udarbejdet 2018-regnskabet efter de nye regler, kan roligt fortsætte i samme bane.

Påskeferie

Sekretariatet er lukket i uge 16.

 

Læs også dagens nyhedsbrev bl.a. med nyt fra lederkonferencen, der blev holdt i weekenden.

 

Mange hilsner og glædelig påske
Gitte Elleby Jørgensen


Downloads

Downloads