Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 24. marts 2021

Lederkonference udskudt, om LK1, navne, årsregnskab og bestilling af dåbskort

Kære menigheder

Lederkonference og præstekonvent udskudt

På grund af de fortsatte Corona-restriktioner har det desværre været nødvendigt at udskyde lederkonferencen den 23.-24. april – sandsynligvis til januar-februar 2022. Læs mere i dagens nyhedsbrev. Også præstekonventet er udskudt.

Landskonference 1 – 29. maj på Pejsegården i Brædstrup

Som tidligere skrevet i nyhedsbrev og menighedsforsendelse er der indkaldt til Landskonference 1, lørdag den 29. maj kl. 10-17 (kaffe og registrering fra 9.30) på Pejsegården i Brædstrup.

Vi forudsætter naturligvis, at restriktioner ikke forhindrer, at vi kan samles til Landskonference.

Lad os minde om nogle vigtige datoer:

Forslag til behandling på Landskonferencen kan stilles af menigheder og organisationer. De skal være Sekretariatet i hænde senest to måneder før landskonferencen – altså 29. marts.

Kandidater til valg som formand og medlemmer af ledelsen skal indstilles af mindst en menighed. Dette gælder også nuværende medlemmer, der genopstiller. Opstillinger skal sendes til info@baptistkirken.dk senest 16. april.

Per Beck er på valg som formand. Lotte Holm Boeriis og Poul Erik Bjerg er på valg til ledelsen. Per Beck er villig til genvalg.
Poul Erik Bjerg står foran en længere rekreationsperiode efter en større operation, han netop har gennemgået. Operationen var vellykket, men Poul Erik har alligevel besluttet ikke at genopstille til valg til ledelsen. Han udtrykker glæder over samarbejdet i ledelsen og håber, at der findes en afløser, der vil arbejde for BaptistKirkens bedste og søge at medvirke til forkyndelsen af Kristus.

Tilmelding til Landskonferencen skal ske via formular på hjemmesiden senest den 26. april. Prisen for deltagelse er 200 kr. pr. person.

Dagsorden og bilag til landskonferencen udsendes senest en måned før konferencen. Med denne forsendelse følger en foreløbig dagsorden samt regnskabet for 2020 (se selvstændig omtale).

Vi håber, det vil være muligt at mødes til landskonferencen den 29. maj, og at menighederne vil bakke op om konferencen. Kan den mod forventning ikke gennemføres, vil vi naturligvis hurtigst muligt melde ud, og evt. indbetalte deltagergebyrer vil blive returneret.

Navne til minde- og nadvergudstjenesten

På Landskonferencen vil vi mindes de døde og glæde os over nye medlemmer for perioden, siden vi sidst var samlet til landskonference (juli 2019 til maj 2021). Navne på døde og nye medlemmer bedes sendt til info@baptistkirken.dk senest 26. april. Af nye medlemmer skal medtages nydøbte og tilflyttede fra andre kirkesamfund. Baptister tilflyttet fra andre menigheder eller genoptagede medtages ikke.

Årsregnskabet 2020

BaptistKirkens årsregnskab er nu revideret. Årets resultat er et overskud på 82.486 kr., hvoraf kursgevinster udgør 52.209 kr. Overskuddet på driften har altså været 30.277 kr. Da der var budgetteret med et underskud på 181.550 kr., må resultatet siges at være tilfredsstillende. Menighedernes bidrag til basisbudgettet udgjorde i 2020 1.663.298 kr. Det er ca. 60.000 kr. mere end i 2019, men 76.702 kr. mindre end budgetteret. Når regnskabet alligevel udviser et overskud, skyldes det, at der har været langt færre udgifter til møder og rejser end budgetteret. Til projekterne i projektfolderen, nødhjælp mv. er der i 2020 indsamlet 2.550.321 kr. Heraf udgør gaver fra privatpersoner ca. 1,1 mio. kr., mens menighedernes bidrag er ca. 800.000 kr.

Bestilling af dåbskort

Vi vil gerne uddele årets dåbskort på landskonference 1 den 29. maj, og derfor skal vi allerede nu have jeres bestilling. Senest 7. april skal I skrive til info@baptistkirken.dk, hvis I skal have et andet antal kort end sidste år. Husk at skrive om dåbskortene (A5) skal være med eller uden tekst og om I også skal have blomsterkort (A6).

Påskeferie

Sekretariatet er lukket i næste uge. Vi ønsker alle en glædelig og velsignet påske!

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads