Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 21. april 2021

Tilmelding til LK1, nye Corona-retningslinjer, gudstjenestelister, aflysning af kassererkurser, indbrud og skattekontrol.

Kære menigheder

Landskonference 1 d. 29. maj

Vi forventer stadig, at forhandlingerne om genåbning vedr. konferencer m.m. giver mulighed for, at vi kan afholde Landskonference 1 (LK1) d. 29. maj på Pejsegården i Brædstrup.
Af hensyn til kursusstedet er det derfor vigtigt, at I tilmelder jer til LK1, inden tilmeldingsfristen udløber d. 26. april.
Dagsorden og materiale til LK1 udsendes onsdag 28. april.
Vi glæder os til endelig at mødes igen!

Corona-retningslinjer

Kirkeministeriet har i dag offentliggjort nye retningslinjer for kirkerne. De kan ses her.

De væsentligste ændringer er:
Anbefalingerne om gudstjenesters varighed og om sang ved indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger bortfalder.
Arealkravet lempes fra 7,5 m2 pr. person til 2 m2 pr. person – dog 4 m2, hvis deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned.
Afstandskravet: Anbefalingen ændres fra 2 meter til mindst 1 meter – dog mindst 2 meter, hvis der synges.
Indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år undtages fra forsamlingsforbuddet, så op til 25 deltagere kan samles – det gælder dog ikke aktiviteter med sang.
De særlige undtagelser for udendørs begravelser og udendørs gudstjenester bortfalder. I stedet gælder det generelle forsamlingsforbud, som hæves gradvis (Inde: I dag: 10 personer, 6. maj: 25 personer, 21. maj: 50 personer, 11. juni: 100 personer. Ude: I dag: 50 personer, 6. maj: 75 personer, 21. maj: 100 personer, 11. juni: afskaffes). Ansatte tæller ikke med.
Anbefalingerne om udluftning præciseres.
Der skal fortsat bæres mundbind i forbindelse med gudstjenester, og ikke-gudstjenestelige aktiviteter er omfattet af det indendørs forsamlingsloft.

Gudstjenestelister

Vi forventer, at flere menigheder nu vil holde fysiske gudstjenester igen, og derfor vil vi fra næste uge igen udsende gudstjenestelister i nyhedsbrevet.
Gudstjenestetider skal som tidligere sendes til info@baptistkirken.dk, hvis de skal med i nyhedsbrevet.

Aflysning af kassererkurserne den 8. maj i Odense og 5. juni 2021 i Aalborg

”Heldigvis er Danmark ved at lukke samfundet op igen, men grundet de manglende retningslinjer for de ting, som starter op efter i dag, ser vi os i Integrationsudvalget nødsaget til at aflyse de planlagte kassererkurser ovennævnte datoer. Vi kender ikke p.t. de betingelser, som kurserne kan afvikles på, så derfor vil vi udskyde afholdelsen af kurserne til efteråret, og vi vil snarest melde noget ud om tid og sted for afholdelsen. Vi er kede af at måtte skuffe primært vore migrantmenigheder, men håber at vi kan mødes i efteråret, hvor alle danskere formentlig er vaccinerede og begrænsningerne for at mødes formentlig er fjernet.
På vegne af Integrationsudvalget: Torsten Wendel-Hansen”

Indbrud og tyveri hos et par af vore migrantmenigheder

”I Integrationsudvalget er vi blevet bekendt med, at der i disse tider, hvor vi ikke har kunnet mødes til gudstjenester og forskellige andre møder i vore menigheder, er blevet foretaget indbrud hos i hvert fald to af vore migrantmenigheder. Det ene sted er der kun småskader, og man har ikke taget noget af væsentlig værdi, men det andet sted er der desværre stjålet elektronik m.m. til et væsentligt beløb.
Vi skal derfor opfordre primært vore migrantmenighed til at undersøge, om man har den fornødne forsikringsmæssige dækning mod indbrud og tyveri. Menigheder, som ejer de bygninger, man bor i, har normalt fået tegnet en sådan forsikring i forbindelse med en kombineret ejendomsforsikring (dækker normalt mod brand, beskadigelse af bygninger og indbo samt tyveri). Problemet er større i menigheder, som holder til i lejede lokaler, og hvor man har mixerpulte, højttalere m.m. stående. Disse ting er ikke omfattet af ejendomsejerens forsikringer, men der skal tegnes en separat forsikring for disse ting.
Har man brug for hjælp til at få tegnet de fornødne forsikringer for at sikre sig mod ovennævnte indbrud, så bør man i første omgang henvende sig til sin kontaktmenighed eller Integrationsudvalgets formand, Torsten Wendel-Hansen på 2281 2113 eller t.w-h@live.dk eller Moses Lal Bawi Peng (såfremt der er sprogmæssige problemer) på 6183 8478 eller moseslbp@yahoo.com. Vi vil så forsøge at finde en løsning for jer.
På vegne af Integrationsudvalget: Torsten Wendel-Hansen”

Brev fra Skattestyrelsen?

SKAT tager med jævne mellemrum stikprøver af de organisationer, der indberetter gaver, og beder bl.a. om at få dokumentation for indbetalinger. Lige nu er i hvert fald fire baptistmenigheder i gang med at svare på SKATs spørgsmål, så kig gerne en ekstra gang i e-Boks, om der skulle ligge et brev. Besvarer menigheden ikke brevet, kan det i sidste ende koste §8A-godkendelsen.

Læs også dagens nyhedsbrev – bl.a. om en præsteansættelse og et fredsevent!

Mange hilsner
Gitte Elleby