Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 26. maj 2021

Om menighedsudvikling, VITAL, Coronaretningslinjer og Trossamfundsregistret.

Kære menigheder

Tid til udvikling?

Er jeres menighed parat til at komme videre? Efter mere end et års nedlukning er det nu igen muligt at mødes og at gøre en ekstraordinær indsats for at bringe menigheden videre. Jan Kornholt er ansat i BaptistKirken som menighedsudvikler og stiller sig til rådighed for besøg i menighederne med inspiration og hjælp. Det kan være samtale med ledere og medarbejdere eller foredrag, undervisning eller en workshop for hele menigheden. Kontakt Jan nu for at lave en aftale i efteråret: 4283 1280 eller jan@kornholt.dk – eller tal med ham på landskonferencen på lørdag.

VITAL

BaptistKirken tilbyder et nyt redskab til fornyelse af menigheden. VITAL er bygget op om tre hel-dages workshops med emnerne: FAKTA, FORANDRING og FREMDRIFT. Dertil kommer en undersøgelse af menigheden samt opfølgning fra samme VITAL-konsulent gennem hele forløbet. I menigheden etableres et ’vitalitetsteam’, der står for processen og undervejs sikrer sammenhæng til gudstjenester, undervisning og menighedens sociale liv.
VITAL er for både store og små menigheder, der ønsker en forandring. Det kan være selve menighedens eksistens og fremtid, der er fokus på, eller det kan være dele af menighedens virke, som behøver fornyelse: Kulturen eller strukturen, missionen eller diakonien. Kontakt Jan Kornholt på 4283 1280 eller jan@kornholt.dk, og få mere at vide og aftal en samtale eller et møde med afklaring af, om VITAL er noget for jer. Læs mere om VITAL her

Corona-retningslinjer

Den korte oversigt over de vigtigste ting i Kirkeministeriets Corona-retningslinjer, som jeg udsendte i sidste uge, er som forventet blevet opdateret vedr. antal deltagere ved andre menighedsaktiviteter (markeret med fed nedenfor). Oversigten er ikke fyldestgørende. Retningslinjerne i fuld længde kan findes her. Desuden findes en skematisk oversigt her.
Lovkrav ved indendørs gudstjenester: Højst 1 person pr. 4 kvm gulvareal (medvirkende tælles ikke med) eller 1 person pr. 2 kvm gulvareal, hvis man i det væsentligste sidder ned; 1 meters afstand mellem personer – 2 meter ved sang; der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om Corona; der skal være vand og flydende sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt og alle skal bruge mundbind eller visir, når de ikke sidder ned (børn under 12 år og forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier er undtaget).
Lovkrav ved udendørs gudstjenester: Højst 75 deltagere; 1 meters afstand – 2 meters afstand, hvis der synges.
Andre menighedsaktiviteter: Der er mulighed for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 50 personer indendørs og 100 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser og der er 2 kvm pr. person. Hvis deltagerantallet overstiger hhv. 50 og 100 personer, stilles der bl.a. krav om 1 meters afstand og Coronapas.

Upload af regnskab til Trossamfundsregistret

Ulla Holm har udsendt denne besked til kassererne i de menigheder, som er med i Trossamfundsregistret:
”Fristen for indberetning af regnskab 2020 er som bekendt den 31. maj 2021, men Kirkeministeriet er endnu ikke klar til at modtage vores regnskaber.
De har nu lagt flg. besked på indberetningssiden:
Kirkeministeriet har endnu ikke åbnet for indberetning af årsregnskaber 2020 og medlemstal pr. 1/1-2021. Indberetningen åbner snarest, og ministeriet vil i den forbindelse sende et brev til alle anerkendte trossamfund og menigheder med oplysninger om frister mv. via Digital Post til trossamfundets eller menighedens digitale postkasse og med e-mail til jeres kontaktpersoner.
Der er altså ingen grund til at blive ved med at logge på, og se om der er åbnet for indberetning – alle får direkte besked, når de er klar i Kirkeministeriet. Om det bliver inden 31/5 ved jeg ikke, men jeg forventer fristen bliver forlænget, når vi nu er så tæt på.”

Læs også dagens nyhedsbrev!

Mange hilsner
Gitte Elleby