Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 29. marts 2023

Om momskompensation og ledelsesvalg

Kære menigheder

Momskompensation

Menigheder, som er §8A-godkendte, kan inden 1. juli søge delvis momskompensation for de momsudgifter, der er afholdt i 2022. Ansøgningen skal underskrives af en revisor, og BaptistKirkens revisor tilbyder sin hjælp i den forbindelse. Se vedhæftede standardaftale for priser, tidsfrist mv. Bemærk, hvilke dokumenter der skal medsendes (bl.a. revisorerklæringen, som også er vedhæftet).

 

Og så gentager jeg denne besked fra forsendelsen d. 8. februar, idet fristen d. 17. april for indsendelse af forslag nærmer sig:

Valg af formand og ledelse

Ved landskonferencen den 17. juli på Lindenborg skal der vælges ny formand for BaptistKirken, idet Per Beck har været formand i seks år og ikke kan genvælges.
Desuden er der valg til ledelsen. Til valget genopstiller: Bodil Højbak Møller, Christian Bylund og Jamie Cunningham.
Følgende ledelsesmedlemmer er ikke på valg: Vibeke Dalsgaard, Moses Lal Bawi Peng og Biak Chin Par Lian (Chin Chin).
Målsætningen er, at der ud over formanden er valgt seks medlemmer til ledelsen + en suppleant. I øjeblikket er der ingen suppleant, og hvis et af ledelsens nuværende medlemmer vælges som formand, skal der vælges et andet medlem til ledelsen. Under alle omstændigheder er der således behov for, at der opstilles kandidater til valg af formand og til ledelsen.

Opstilling af kandidater (fra forretningsordenen for Landskonferencen):

Opstilling af kandidater foregår ved forslag fra menighederne. Senest tre måneder før Landskonferencen (i år er fristen mandag den 17. april) fremsendes forslag til kandidater til BaptistKirkens sekretariat, der videregiver forslag til forslagsudvalget. Forslagsudvalget indhenter tilsagn fra opstillede kandidater. Såfremt der herefter ikke er opstillet kandidater til ledelsen, så der ud over formanden kan vælges en ledelse på seks medlemmer og en suppleant kan forslagsudvalget supplere antallet af opstillede kandidater således, at der ud over formanden kan vælges seks ledelsesmedlemmer og en suppleant.

Kandidater foreslået af menigheder opstilles altid, når tilsagn er indhentet. Organisationer og personer kan indsende ideer til kandidater, via BaptistKirkens sekretariat, til forslagsudvalget, der selv afgør, om der arbejdes videre med fremsendte, såfremt der er behov for at supplere menighedernes foreslåede kandidater.

 

OBS! I næste uge er Sekretariatet påskelukket.

Læs også dagens nyhedsbrev.

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads